Archiwalne

Wejherowo – spotkanie nt. partnerstw w PO KL

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.: Partnerstwo szansą na sukces w realizacji projektów PO KL. Zapraszy na spotkanie animacyjne

Partnerstwo szansą na sukces w realizacji projektów PO KL

Spotkanie dotyczy korzyści z zawiązywania partnerstw, zasad budowania partnerstw i zakresu realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy te osoby, które realizują bądź chcą w przyszłości realizować przedsięwzięcia partnerskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań, podejmowanych przez różne podmioty na tych samych obszarach.

Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, np. rynku pracy, integracji społecznej, sektora edukacji, pracowników i przedsiębiorstw, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

Tematyka jest szczególnie ważna z uwagi na fakt, iż projekty partnerskie są w przeważającej ilości konkursów ogłaszanych w ramach POKL dodatkowo punktowane (kryterium strategiczne). Tak jest także w programach działań zaplanowanych na rok 2012.

Spotkanie odbędzie się w WEJHEROWIE – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sobieskiego 279 A w dniu 27.01.2012 r. o godz. 10.00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny !

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (wraz ze skanem podpisu i pieczątką) dostępnego na stronie www.slupsk.roEFS.pl na adres [email protected]
lub faxem na numer 059 841 32 61.

Serdecznie zapraszamy!!!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wejherowo – spotkanie nt. partnerstw w PO KL (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»