Archiwalne

Przygotuj się do aplikowania o środki EFS 2007-2013

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL na podstawie kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych. Tytuł: „Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w projektach dofinansowywanych w ramach PO KL 2007 – 2013”. Trener: Krystyna Łukaszuk. Miejsce: Biłgoraj i Warszawa.

OFERTA SZKOLENIA

Tytuł szkolenia „Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w projektach dofinansowywanych w ramach PO KL 2007 – 2013”

Trener Krystyna Łukaszuk: Ekspert w dziedzinie realizacji projektów PO KL, prawa zamówień publicznych, finansów, audytu i kontroli zarządczej projektów. Specjalista z zakresu zarządzania projektami. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania dyrektyw WE oraz Wytycznych Krajowych PO KL. Szkolenia opiera na swej bogatej wiedzy i doświadczeniu oraz wysokich umiejętnościach trenerskich. Współautor materiałów i trener realizujący w 2012 roku szkolenia dla pracowników IP/IP2 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem.

Grupa docelowa Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do beneficjentów, którzy będą realizować projekty o wartości równej lub mniejszej od 100 tys. zł. szczególnie do podmiotów sektora prywatnego i NGO. Ponadto szkolenie jest skierowane do tych beneficjentów, którzy już realizowali bądź realizują projekty w ramach PO KL, jak też do osób, które przygotowywały projekty. Beneficjenci, którzy wezmą udział w szkoleniu powinni posiadać wiedzę z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Zarządzania Cyklem Projektu i „szkoleń podstawowych” w zakresie rozliczeń projektów.

Termin Szkolenie będzie realizowane w dniach:

1) 12 czerwca w Biłgoraju – ul. \”Wira\” Bartoszewskiego 10,
w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych
2) 20 czerwca w Warszawie , Al. Jerozolimskie 44, SALA nr B – piętro 12
3) 26 czerwca w Warszawie , Al. Jerozolimskie 44, SALA nr B – piętro 12

Szkolenie jest szkoleniem jednodniowym (8 godz. lekcyjnych).

Sala szkoleniowa spełnia wymagane standardy, jest wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę flipchart. Laptop zapewnia trener prowadzący szkolenie we własnym zakresie. Sala daje możliwość zarówno pracy całej grupy jak i wykonywania zadań w małych zespołach.

Opis szkolenia Cel ogólny:
– przyswojenie zasad obowiązujących przy rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi w projektach w ramach PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku.

Planowane rezultaty :
– umiejętność przygotowania wniosku o dofinansowanie w tym budżetu projektu z zastosowaniem kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych
– przyswojenie zasad rozliczania projektów na etapie ich wdrażania.

Sposób prowadzenia zajęć Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatu: praca na ćwiczeniach i przykładach dotyczących tematyki, jaka została zaplanowana zgodnie z programem szkolenia. Przykłady posłużą do dyskusji i wyjaśnienia wątpliwości uczestników szkolenia.

Środki dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia: flip-chart, markery, rzutnik multimedialny, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL, Zasady finansowania PO KL.

Materiały szkoleniowe Uczestnicy otrzymają wydruk slajdów z prezentacji towarzyszącej wykładowi, przykłady i ćwiczenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 290,00 zł brutto. Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, certyfikaty i wyżywienie.

Nabór na szkolenia zamykany jest w terminie 7 dni przed planowaną datą ich odbycia.

Informacje dodatkowe Płatności prosimy realizować przelewem na konto firmy Barbara Matysik Professional Consulting, Wieprzowe Jezioro 103, 22-600 Tomaszów Lubelski w PEKAO S.A. O/ Tomaszów Lubelski Nr: 37 1240 2832 1111 000 3301 9950
Jako tytuł płatności proszę podać: Szkolenie w dn……… …….(wpisując jego datę)

Kartę zgłoszenia i potwierdzenie dowodu wpłaty
prosimy przysyłać na adres email: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Przygotuj się do aplikowania o środki EFS 2007-2013 (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»