Archiwalne

Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.

Terminy: 2013-03-23. Temat: Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego. Czas trwania: 9:00-16:00 www.dcp.wroclaw.pl

Terminy: 2013-03-23
Temat: Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców oraz studentów (kierunków: psychologia, pedagogika) pracujących z dziećmi autystycznymi.

Tematyka:
1. Definicja i historia rozwoju pojęcia autyzmu.
2. Klasyfikacja autyzmu wg ICD-10.
3. Klasyfiakcja autyzmu wg DSM-IV.
4. Obszary zaburzeń funkcjonowania w autyzmie (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna).
5. Rozwój dziecka zdrowego a dziecka z autyzmem – podobieństwa i różnice.
6. Jak wspierać i jak leczyć dziecko autystyczne?
7. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w rodzinie i w szkole
8. Terapia dziecka z autyzmem- cele i założenia, zasady postępowania, metody pracy.

Osoba prowadząca:
Katarzyna Lisowska – psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi psychoterapię grupową i udziela wsparcia psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z grupami oraz bogate doświadczenie kliniczne. Od wielu lat prowadzi szkolenia i treningi psychologiczne z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz rozwoju osobistego współpracując z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Pomocy psychologicznej udzielała w ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w ośrodku szkolno-wychowawczym, na oddziale psychiatrycznym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Euromedicare przy Szpitalu św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. Pełniła również rolę psychologa oraz wykładowcy psychologii w International School of Ekola we Wrocławiu, zajmując się wsparciem psychologicznym dla osób doświadczających stresu i szoku kulturowego oraz trudności psychologicznych wynikających ze zmiany kultury. Ukończyła kurs akredytowany przez Cambridge: The International Baccalaureate DP Psychology uprawniający do prowadzenia zajęć z psychologii w języku angielskim. Zajmuje się także przekładem tekstów z kręgu psychoterapii, psychoanalizy, psychologii i filozofii.

Koszt szkolenia: 300 PLN


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego. (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»