Archiwalne

”Zarządzanie konfliktem w organizacji” Szkolenie w Zakopanem w dniach 19-22 maja 2013

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: \”Zarządzanie konfliktem w organizacji\”, które odbędzie się w dniach 19-22 maja 2013 roku w Zakopanem

SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie dla kadry kierowniczej:

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla: kierowników OPS, kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej, przewodniczących Komisji RPA, pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i diagnozowania konfliktów w organizacji oraz kierowania nimi i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Podczas szkolenia szczególny nacisk położony jest na umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym. Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą zwiększyć swoją otwartość w postrzeganiu sytuacji konfliktowych w środowisku pracy jako szansy na rozwój zarówno indywidualny, grupy jak i całej organizacji. Praktyczne zadania, ćwiczenia, symulacje sytuacji konfliktowych, analiza przypadków realizowane w trakcie szkolenia pozwolą na nabycie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, pogłębią świadomość własnych zachowań oraz pozwolą lepiej rozumieć postawy innych w sytuacjach konfliktowych. Zdobyta podczas szkolenia wiedza i umiejętności umożliwią kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach sporów a poprzez to pogłębianie relacji w zespołach w sytuacjach konfliktów.

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest technikami aktywizującymi uczestników. Spotkanie składa się z części prezentującej teoretyczne ujęcie problemu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów, na których realizowane są ćwiczenia praktyczne mające na celu wyposażyć uczestników w narzędzia umożliwiające skuteczne radzenie sobie w sytuacjach zarządzania zespołem oraz konfliktowych

Szkolenie prowadzi:

Błażej Pasiut – psycholog, mediator i negocjator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent na Wydziale Psychologii i Nauk o Rodzinie Krakowskiej Akademii. Praktyk prowadzący liczne szkolenia dla przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości – sędziów i kuratorów oraz sektora pomocy społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja Psychologii Społecznej, mediator sądowy, trener w zakresie umiejętności interpersonalnych, Kraków

Szkolenie odbędzie się w dniach:
19-22 maja 2013r. (od niedzieli do środy- 4 dni!) w Zakopanem
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami” ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
„Bel-Ami” położony jest 5 minut od Krupówek, w centrum Zakopanego a jednocześnie w zacisznym miejscu

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

Koordynator szkolenia – Joanna Słowik tel: 12 636-92-85 lub 505 011-742

PROGRAM SZKOLENIA: „Zarządzanie konfliktem w organizacji” 19-22 maja 2013r.- Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem

19.05.2013r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

20.05.2013r. (poniedziałek)
Dzień pierwszy

07.00-09.00 Śniadanie
do 13.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia- ciąg dalszy
13.00-14.00 Obiad

14.00 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia
14.00-19.30 Prowadzenie – Błażej Pasiut:

1. Natura konfliktu – jak powstaje, jak się rozwija, jakie przybiera formy
2. Mechanizmy powstawiania i przebiegu konfliktu – poziom strukturalny, psychologiczny i zachowania
3. Organizacja jako żywa struktura – role, zadania, cele
4. Role grupowe – rodzaje, znaczenie, rozpoznawanie, wykorzystanie potencjału jednostki i grupy
5. Funkcjonowanie zespołów – budowanie, kierowanie i rozwój
6. Rola konfliktu w funkcjonowanie zespołów pracowniczych – konflikt jako informacja w procesach grupowych

od 19.45 Kolacja regionalna z udziałem kapeli góralskiej

21.05.2013r. (wtorek)
Dzień drugi

07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 Prowadzenie Błażej Pasiut:

1. Rola menadżera w sytuacji konfliktu – konstruktywne nastawienie w konflikcie
2. Porozumienie bez przemocy – umiejętność skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktu
3. Perswazja jako technika rozwiązywania sporów
4. Kompetencje interpersonalne – ich rola w konflikcie – rozpoznawanie zasobów własnych
5. Aktywne słuchanie; parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, przeformułowanie, zadawanie pytań, podsumowanie – techniki komunikacyjne w rozwiązywaniu konfliktów
6. Zarządzanie stresem w konflikcie – poznawcze i behawioralne techniki radzenia sobie z obciążeniami

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem tatrzańskim
od 19.30 Kolacja uroczysta z muzyką

22.05.2013r. (środa)
Dzień trzeci

07.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni hotelu)

09.00-13.30 Prowadzenie Błażej Pasiut:

1. Metody diagnozy konfliktu w organizacji
2. Kreatywność w rozwiązywaniu konfliktów – techniki pracy twórczej w funkcjonowaniu zespołu
3. Konflikt jako metoda rozwoju zespołu i jednostki
4. Klimat organizacji – diagnoza i jego znaczenie w funkcjonowaniu grup pracowniczych
5. Strategie rozwiązywania konfliktów: unikanie, wycofanie, dominacja, kompromis, dostosowanie się
6. Negocjacje, czyli poszukiwanie wielu, różnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu
7. Style negocjacji i zasady stosowania ustępstw w sytuacjach konfliktowych
8. Mediacje jako alternatywa porozumienia się. Rola i zadania mediatora

13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

Od 13.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne

Od 13.30 Obiad

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 840zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– wykłady, autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Wykładowcę
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1
osobowe- dodatkowo płatne- do wyczerpania limitu pokoi) – 3 obiady, 2 kolacje uroczyste, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Koordynator szkolenia – Joanna Słowik tel: 12 636-92-85 lub 505 011-742

Pełny harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszenia do pobrania z www.sps.org.pl  


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Zarządzanie konfliktem w organizacji” Szkolenie w Zakopanem w dniach 19-22 maja 2013 (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»