Newsy

Zaproszenie na bezpłatną konferencję poświęconą standardom pieczy zastępczej i prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe

Konferencja, na którą zapraszają Państwa Sieć SPLOT, Stowarzyszenie BORIS oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będzie okazją do przedstawienia rezultatów wypracowanych w trakcie projektu Sieci SPLOT „ProNGO – standardy III sektora” oraz do dyskusji na temat praktycznych aspektów wdrażania standardów usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem. Termin: 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30. Miejsce: Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w Warszawie.

Usługi, które zestandaryzowano w ramach projektu, to organizowanie pieczy zastępczej oraz prowadzenie szkół przez organizacje pozarządowe.

Program konferencji:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Otwarcie konferencji (Iza Siander, Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

11.15-12.00 Rola standaryzacji w usługach społecznych (Zbigniew Wejcman, BORIS)

12.00-12.30 Projekt „ProNGO – standardy III sektora” (Dorota Piechowicz OCWIP, Ewa Gałka PISOP)

12.30-12.45 Przerwa

12.45-13.15 Standard prowadzenia szkół (Ewa Gałka, Centrum PISOP)

13.15 – 13.45 Standard organizowania pieczy zastępczej (Dorota Piechowicz, OCWIP)

13.45 – 14.00 Dyskusja moderowana, cz I

14.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.15 Dyskusja moderowana, cz II

15.15 – 15.30 Podsumowanie, zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w dniu 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres ewelina@boris.org.pl najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zbiorcze potwierdzenie przyjęcia na konferencję zostanie przesłane drogą mailową 8 czerwca 2013r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie BORIS: Ewelina Markowska, Magdalena Gołębiowska

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 50 lok 1, tel. 022/620-31-92
……………………………………………………………………

Projekt „ProNGO – standardy III sektora” realizowany jest przez Sieć SPLOT we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Opola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku.

http://new1.boris.org.pl/zaproszenie-na-konferencje-prongo-standardy-iii-sektora/#more-2378 oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatna konferencja „Razem dla dziecka i rodziny”

13 października 2017     
Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza do uczestnictwa w konferencji "Razem dla dziecka...»

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – wyniki Programu

12 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki Programu Asystent...»

Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018      TAGI:      
W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania...»

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

08 czerwca 2018      TAGI:      
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»

Rzecznik Praw Dziecka o instytucjonalnej pieczy zastępczej

13 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik zwraca uwagę na problematykę pobytu małoletnich poniżej 10 roku życia...»