Newsy

Jak zmienić system pomocy społecznej?

12 czerwca br. podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, Związek Powiatów Polskich (jako partner merytoryczny Kongresu) organizuje panel dyskusyjny zatytułowany \”System pomocy społecznej wymaga zmiany i nowych źródeł finansowania\”.

ZPP zaprasza na panel tematyczny dotyczący systemu pomocy społecznej i jego źródeł finansowania


Panel rozpocznie się o godz. 14.40, a będzie miał miejsce w sali 1, bydynku B \”Izba\” zlokalizowanego przy świdnickim Rynku.

Podczas panelu realizowanego przez Związek zostaną postawione pytania w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany systemu pomocy społecznej. Między innymi o to, jak przygotować się na wyzwanie współczesnej cywilizacji jakim jest postępujący proces starzenie się społeczeństwa.

Czy powinien to być system oparty wyłącznie o zasoby publiczne, czy też w jego budowę powinny być włączone również podmioty komercyjne?

W dyskusji nad kształtem systemu pomocy społecznej nie można również pominąć roli jednostek samorządu terytorialnego. Tak, aby jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby i wypracować model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w obszarze szeroko rozumianej sfery społecznej, który pozwoli osiągnąć efekt synergii.

Na te i inne pytania odpowiedzi udzielą zaproszeni paneliści – przedstawiciele różnych środowisk działający w obszarze pomocy społecznej.

Zaprezentowane zostaną między innymi propozycje nowych rozwiązań prawnych i finansowych, przygotowywane przez resort pracy i polityki społecznej.

Udział w panelu wezmą: Mieczysław Augustyn – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Piotr Klag – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu; Andrzej Smulczyński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”; Grzegorz Grygiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Moderatorem dyskusji będzie Marek Wójcik, zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, członek Zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/aktualnosci/15567-zpp-zaprasza-na-panel-tematyczny-dotyczcy-systemu-pomocy-spoecznej-i-jego-rode-finansowania


żródło: www.wartowiedziec.org
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO ws. stypendiów dla studentów a dochodu w pomocy społecznej

05 kwietnia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił dnia 30.03.2017 r. pismem do Ministra Rodziny...»

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej

09 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy...»

Projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej

05 września 2017      TAGI:      
W dniu 9 sierpnia 2017 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy...»

Głos Ministerstwa w sprawie protestu pracowników pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w reakcji na pismo Ogólnopolskiego...»

RPO o darmowej pomocy prawnej

11 lipca 2017      TAGI:      
  Rzeczni Praw Obywatelskich donosi o prawdopodobieństwie nieskuteczności...»