Newsy

Ogólnopolskie Dni Protestu


W związku z zaplanowanymi w dniach 11-14 września 2013 roku Ogólnopolskimi Dniami Protestu, organizowanymi przez NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej informuje, że popiera zaprezentowane postulaty central związkowych, w szczególności dotyczące kwestii społecznych oraz obywatelskich.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej popiera postulaty central związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ \”Solidarność\” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych)

Federacja w szczególności popiera postulaty dotyczące kwestii społecznych oraz obywatelskich, za wyjątkowo niepokojące uznając podejmowane próby ograniczania wolności związkowych (projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych) oraz ograniczania inicjatyw obywatelskich (obywatelskie projekty ustaw, referendów).

W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Federacja:

– przesłała oficjalne stanowisko Federacji do Przewodniczących trzech central związkowych popierające inicjatywę Ogólnopolskich Dni Protestu z uwzględnieniem kwestii istotnych dla środowiska zawodowego pracowników pomocy społecznej;

– przedstawiciele Zarządu Federacji wezmą udział w pikiecie organizowanej w dniu 11.09.2013 r. przed MPiPS oraz manifestacji organizowanej w dniu 14.09.2013 r. w Warszawie;

Zarząd zachęca również wszystkich członków Federacji do przyłączenia się do ww. akcji poprzez wsparcie koleżanek i kolegów działających w innych zakładowych organizacjach związkowych na terenie placówek pomocy społecznej oraz do wywieszenia plakatu organizowanej akcji.

PLAKAT: http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/5/5/c8c80_Stop_plakat.pdf 

Stanowisko Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w sprawie Ogólnopolskich Dni Protestu zostało wysłane dnia 5 września 2013 roku do Przewodniczących: Forum Związków Zawodowych, NSZZ \”Solidarność\” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Pełna treść dokumentu w formacie (PDF) str. 1 | str. 2

\”Działania rządzących sprzeczne z celami polityki społecznej we wszystkich dziedzinach życia (edukacja, ochrona zdrowia, demografia, polityka zatrudnienia, zabezpieczenia i pomocy społecznej itd.) prowadzą do systematycznej dezintegracji i degradacji społecznej, narastającego poziomu ubóstwa, bezrobocia, różnych problemów społecznych i dysfunkcji, które są szczególnie zauważalne w pomocy społecznej\” – napisano w stanowisku Federacji, skierowanym do Przewodniczących trzech central związkowych organizujących Ogólnopolskie Dni Protestu.

źródło informacji:

Polska Federacja Związkowa
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
e-mail: [email protected] 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ogólnopolskie Dni Protestu (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

23 lipca 2024      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy opomocy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»