Newsy

Cyfryzacja w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym


Proponowane rozwiązania mają na celu zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Utworzenie elektronicznej platformy usługowej umożliwi m.in. załatwienie sprawy przez obywatela w urzędzie przez Internet (złożenie wniosku, oświadczeń, zaświadczeń), jak również dokonanie skutecznego doręczenia obywatelowi pism przez organ (np. decyzja w postaci elektronicznej).

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-/ 

Cyfryzacja umożliwi również pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ. Powyższe ma na celu również likwidację barier administracyjnych w stosunku do obywateli, polegającą na zwolnieniu ich z konieczności pozyskiwania od różnych organów szeregu zaświadczeń i informacji, a także zmniejszenie biurokracji w stosunku do instytucji publicznych, a co za tym idzie również zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych.

Zmiany mają więc na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez modyfikacje w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania tych świadczeń. Zmiany umożliwią również podniesienie jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.


źródło: www.mpips.gov.pl/bip
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Proponowane zmiany w świadczeniach rodzinnych

09 maja 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku...»

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

23 października 2017      TAGI:      
W dniu 20.10.2017r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Bezpłatne szkolenie dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+)

28 września 2017      TAGI:      
Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz w ustawie o świadczeniach...»

Czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych – zmiany

21 lutego 2018      TAGI:      
Prezydent podpisał w dniu 14 lutego ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu...»

Będą zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

08 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie tzw. „pakietu alimentacyjnego”, który...»