Newsy

Opinia Federacji o zmianach w pomocy społecznej


Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej skierowała do MPiPS w ramach prowadzonych konsultacji opinię na temat Założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej. Jest to 13-stronicowy dokument, który uwzględnia uwagi organizacji członkowskich, zaprzyjaźnionych organizacji związkowych oraz osób niezrzeszonych, zainteresowanych planowanymi zmianami.

W dniu 04.10.2013 r. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przedłożyła własną opinię do założeń MPiPS do zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Dokument liczący trzynaście stron powstał dzięki uwagom i zapytaniom zgłoszonym Federacji przez jej organizacje członkowskie, zaprzyjaźnione związki zawodowe oraz osoby niezrzeszone, które bardzo licznie zareagowały na informację o planach Ministerstwa.

Jako organizacja związkowa reprezentująca pracowników socjalnych i pomocy społecznej, a także dbająca o profesjonalny wymiar pomocy, czujemy się w obowiązku wyrazić swoje zastrzeżenia i obawy dotyczące procedowanych zmian.Nie jesteśmy bowiem przeciwni reformie, o którą sami zabiegamy, jednakże oczekujemy że jej realnym efektem nie będą kolejne oszczędności w systemie społecznego wsparcia, jedynie statystyczne zmniejszanie liczby osób korzystających z pomocy oraz redukcja zatrudnienia pracowników, a prawdziwe przeobrażenia służące efektywnemu rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów społecznych. Żądamy również realnego dialogu osób odpowiedzialnych z pracownikami realizującymi w rzeczywistości zadania pomocy społecznej oraz ekspertami. Oprócz składanych deklaracji dialogu oczekujemy, że propozycje i postulaty naszego środowiska zostaną faktycznie uwzględnione oraz przełożą się na kształt ustawy o pomocy społecznej i nie będą tylko kolejnym wymaganym etapem w napisanym uprzednio scenariuszu wprowadzania zakładanych zmian.

PFZPSiPS w związku z projektem zmian w ustawie o pomocy społecznej, ma zamiar podjąć również inne określone prawem działania celem realizacji statutowych celów organizacji, o czym poinformujemy w terminie późniejszym.

Pomimo przedłożonej opinii stale zachęcamy pracowników do wyrażania swojego zdania m.in. na stronach portalu mamzdanie.org.pl, gdzie w zakładce \”aktualnie trwające konsultacje\” możliwe jest wysyłanie własnych indywidualnych opinii.

Przeczytaj opinię Federacji o założeniach
do zmiany ustawy o pomocy społecznej:

http://zalaczniki.ops.pl/stanowisko_federacji_zwiazkowej_4.10.2013.pdf 

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Rewolucyjne zmiany w pomocy społecznej konsultowane

ZAŁOŻENIA DO ZMIAN DO USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


źródło: PFZPSiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt zmiany do ustawy o pomocy społecznej

01 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska...»

Społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy

10 stycznia 2017      TAGI:         
Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

O skuteczności w projekcie zmiany do ustawy o pomocy społecznej

12 czerwca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami do ustawy o pomocy społecznej. Jedna z projektowanych...»

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Konferencja, która odbędzie się 31 maja 2017 w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu...»