Kompleksowe omówienie zasad odliczania podatku w jst


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Kompleksowe omówienie zasad odliczania podatku naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach rganizacyjnych – bieżące odliczanie,dokonywanie korekt – po zmianach obowiązujących w 2014 r.” Miejsce: Kraków

Szkolenie nt. \”Kompleksowe omówienie zasad odliczania podatku naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – bieżące odliczanie,dokonywanie korekt – po zmianach obowiązujących w 2014 r.”
20.03.2014r. KRAKÓW

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego po zmianach w 2014 r.
2. Terminy odliczania podatku naliczonego wg nowych zasad.
3. Pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.
4. Faktura jako podstawa do odliczenia VAT – jakie wymogi musi spełniać
aby można było odliczyć zawarty w niej podatek naliczony, odliczanie
VAT z korekty faktury oraz z duplikatu faktury.
5. W jaki sposób odliczamy podatek naliczony w zakupach towarów
i usług, poniesionych w 2013 r., gdy faktura wystawiona jest w 2014 r.
6. Jakie przepisy należy zastosować do rozliczeń, których okresy
rozliczeniowe upływają w dniu 31 grudnia 2013 r.
7. Częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego (wg klucza podziału;
wg. rocznej struktury sprzedaży; przy czynnościach niepodlegających
VAT – uchwała NSA)
8. Korekta VAT; jednorazowa, roczna, pięcioletnia, dziesięcioletnia,
w deklaracji VAT-7 )
9. Odliczanie VAT od kosztów administracyjnych
10. Korekta podatku naliczonego po zakończeniu roku (metodologia
dotycząca korekty)
11. Korekta roczna przy środkach trwałych.
12. Zmiana przeznaczenia środka trwałego- zasady dokonywania
korekt (okres korekty, sposób korygowania, korekta VAT od
niskocennych środków trwałych (WNiP) i wyposażenia)
13. Zbycie środka trwałego (obowiązek dokonywania korekty, moment
dokonania korekty, czas dokonywania korekty)
14. Pytania uczestników szkolenia – odpowiedzi, indywidualne konsultacje
z wykładowcą

www.vademecum.org.pl 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kompleksowe omówienie zasad odliczania podatku w jst (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE