Szkolenia w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach na temat prawa zamówień publicznych oraz kontroli i archiwizacji dokumentacji projektowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Zapraszamy do udziału w jednodniowych szkoleniach:

1.„Prawo Zamówień Publicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej a procedury do 30 tys. euro netto” – 24 marca 2014 r.

2.„Kontrola dokumentacji projektowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w ramach środków pochodzących z UE” – 25 marca 2014 r.

3.„Archiwizacja dokumentacji projektowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej finansowanej w ramach środków pochodzących z UE ” – 26 marca 2014 r.

Koszt jednego szkolenia wynosi 250,00 zł brutto. W przypadku chęci uczestnictwa w dwóch wybranych szkoleniach koszt wynosi 450,00 zł. Uczestnictwo w trzech szkoleniach to koszt w wysokości 600,00 zł.

Szkolenia poprowadzi Ewa Baran, specjalista z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Audytu i Kontroli Wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. W ciągu swojej kariery zawodowej zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowo-doradczych na temat prawa zamówień publicznych, polityki bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, wdrażania i realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:
– Szkolenia odbędą się w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 34/50, lok. 100.
– Program i formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się na stronie www.irss.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 marca 2014 r.
– Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE