Międzynarodowa konferencja o bezdomności, wykluczeniu i mieszkalnictwie


II Międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce bezdomności i wykluczenia pod hasłem \”Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!\” rozpocznie się w Warszawie dnia 26 marca 2014 roku. Organizatorem tego dwudniowego wydarzenia w stolicy Polski są Partnerzy zadania 4. projektu \”Standardy w Pomocy\”.

Obecna sytuacja zjawiska bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce oraz Europie, zbliżające się zmiany w polityce społecznej ukierunkowanej na pomoc ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, to tematyka drugiej międzynarodowej konferencji o problemie bezdomności. Uczestnicy konferencji poznają dobre praktyki realizowane w obszarze mieszkalnictwa oraz zjawiska bezdomności w Polsce i innych krajach europejskich.

Dwudniową konferencję zainauguruje wystapienie Pana Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszego dnia konferencji przewidzano przeprowadzenie dwóch sesji tematycznych:

1. Bezdomność – Strategie i Programy Rozwiązywania Problemu

2. Współpraca Międzyresortowa w Walce z Bezdomnością

Drugiego dnia odbędzie się sesja tematyczna:  Model Mieszkaniowy a Rozwiązywanie Problemu Bezdomności oraz cykl warsztatów z udziałem gości -zagranicznych:

Pierwszy cykl warsztatów: 3 równoległe sesje warsztatowe z udziałem gościa zagranicznego oraz przedstawicieli odpowiednich resortów:

– Standard Partnerstw Lokalnych. przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego (MPiPS) oraz Caitriona Carney, Homeless Link, Wielka Brytania

– Standard Pracy Socjalnej, przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (MPiPS), Paolo Brusa (Włochy)

– Standard Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Abel Pereira (Portugalia)

Drugi cykl warsztatów: 3 równoległe sesje warsztatowe z udziałem gościa zagranicznego oraz przedstawicieli odpowiednich resortów:

– Standard Streetworkingu, przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (MPiPS)oraz Aneta Cebara, coordinatrice psychologue de l’équipe Bociek, Francja

– Standard Zatrudnienia i Edukacji, przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy (MPiPS), Anna Chester, St. Mungos, Londyn, Wielka Brytania, Mauro Anselmi, „Comunita dei giovani”, Verona, Włochy

– Standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej, przedstawiciele Departamentu Mieszkalnictwa, (MIiR) oraz Jean – Luc AUGER dyrektor CITE MYRIAM – ACSC

Patronat nad konferencją objęła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!

Strona internetowa II Międzynarodowej Konferencji o Bezdomności i Wykluczeniu 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Międzynarodowa konferencja o bezdomności, wykluczeniu i mieszkalnictwie (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp