Konferencja o bezdomności i mieszkalnictwie


II Międzynarodowa Konferencja poświęcona tematyce bezdomności i wykluczenia, zorganizowana pod hasłem \”Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!!!\” rozpoczęła się w Warszawie. Dwudniową konferencję otworzyło wystąpienie Krystyny Wyrwickiej – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.

O projekcie Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz Modelu GSWB w swoich prezentacjach mówili przedstawiciele Zadania 4., realizowanego w ramach projektu \”Standardy w Pomocy\”: Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta.

W trakcie sesji tematycznej \”Bezdomność – Strategie Rozwiązywania Problemu\” wystąpili:

Frederick Spinnwijn z federacji FEANTSA, który mówił o programach i strategiach polityki ws. podnoszenia jakości usług dla osób bezdomnych.
Jacek Protasiewicz z Parlamentu Europejskiego, który przybliżył strategie i plany UE w zakresie zjawiska bezdomności
Cezary Miżejewsk – polityk społeczny, omówił prace nad Krajowym Programem Przeciwdziała Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
Antoni Sobolewski – specjalista w zakresie ekonomii społecznej, przybliżył uczestnikom Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności 2014-2020.

W trakcie drugiej sesji tematycznej: \”Współpraca w rozwiązywaniu problemu bezdomności\” podkreślano, że problem bezdomności zbyt często traktowany jest wyłącznie jako problem pomocy społecznej. Tymczasem aby mówić o skutecznym zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu bezdomności konieczne jest współdziałanie różnorodnych podmiotów w ramach realizowanej polityki społecznej.

Panel dyskusyjny otworzyła prezentacja Anny Bugalskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która mówiła m. in. o możliwościach wykorzystywania funduszy unijnych na finansowanie zadań związanych z problemem bezdomności. Bardzo ciekawe były prezentacje gości zagranicznych omawiających strategie i działania w zakresie bezdomności i mieszkalnictwa wspieranego. Prof. Jose Ornelas przybliżył uczestnikom doświadczenia Portugalii, natomiast Peter Fredriksson z Ministerstwa Środowiska Finlandii omówił kwestie mieszkalnictwa i polityki społecznej dot. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dominującą strategią  w Finlandii, Portugalii jest  koncepcja \”Housing first\” (Najpierw mieszkanie) oraz podejście \”Housing LED\”.

Wśród uczestników konferencji najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się problematyką bezdomności. Mniejszą reprezentację stanowią przedstawiciele publicznej, samorządowej pomocy społecznej. Obecni są m. in. przedstawiciele MOPS Częstochowa, MOPS Kraków, MOPR Słupsk, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Uczestnikami są również pracownicy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Międzynarodowa konferencja o bezdomności, wykluczeniu i mieszkalnictwie

Zapis audio pierwszych 59 minut konferencji – POSŁUCHAJ 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Konferencja o bezdomności i mieszkalnictwie (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Karolina914 » 25 lipca 2024, 13:27

świadczenie pielęgnacyjne

sisi » 25 lipca 2024, 12:43

usługi opiekuńcze

pracownik dmie2021 » 25 lipca 2024, 12:21

zapytanie wydatki

Agawik » 25 lipca 2024, 12:17

nadpłaty