Nabór kandydatów/-ki na recenzentów praktyków publikacji

WYG International Sp. z o.o. jako wykonawca zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie merytoryczne, druk i dystrybucja serii publikacji wydawniczych z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” ogłasza konkurs na recenzentów praktyków publikacji krajowych (m.in. wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej).

Mamy przyjemność poinformować, że WYG International Sp. z o.o. jest wykonawcą zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie merytoryczne, druk i dystrybucja serii publikacji wydawniczych z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” (umowa nr U/66/B.1.11/ZP/2013 z dnia 25.10.2013 r., zawarta pomiędzy Centrum Zasobów Ludzkich a WYG International Sp. z o.o.). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pt. „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym ogłaszamy konkurs na recenzentów praktyków publikacji krajowych (m.in. wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej).

Nabór będzie prowadzony w systemie ciągłym. Zgłoszenia można przesyłać od 26 marca 2014r. Informacja o terminie zakończenia konkursu zostanie podana z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni (przed dniem zakończenia naboru).

Informacje o konkursie, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia naboru oraz Regulaminem konkursu znajdują się na stronach internetowych:

www.wyginternational.pl i/lub www.publikacje-pracasocjalna.pl,

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pełną dokumentacją. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy związane z organizacją konkursu.


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nabór kandydatów/-ki na recenzentów praktyków publikacji (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE