Szkolenia

Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY OD MAJA 2014

Program szkolenia:

DODATEK ENERGETYCZNY OD MAJA 2014 – ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NOWYCH I JUŻ PRZYZNANYCH DODATKÓW
Panel pierwszy – Wniosek w sprawie przyznania dodatku energetycznego
a) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – spełnianie przesłanek przez wnioskodawcę: przyznany dodatek mieszkaniowy, umowa na energię elektryczną w tym liczniki przedpłatowe, zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii (kto kupuje „energię „ odbiorca faktury ze sklepu czy właściciel licznika ? – czy słusznie eliminuje się te osoby jako nieuprawnione)
b) ustalanie liczby osób w gospodarstwie domowym – stan z dnia złożenia wniosku oraz zmiany aż do dnia wydania decyzji DE, w tym zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym po wydaniu decyzji DE – nowy wniosek i zmiana decyzji
c) dane do wniosku – zakres informacyjny (żądanie wnioskodawcy) a wzory własne przygotowane przez jednostki w tym uzupełnianie wniosku – pułapki;
d) nowy wniosek na dodatek energetyczny (co nim a kwestia ponownego dołączania umowy
z energetyką przez wnioskodawcę) – procesowanie nad wnioskiem przy aktualnym dalej dodatku mieszkaniowym – przykłady .
Panel drugi – upoważnienie Kierownika OPS na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)
a) zasady wydawania decyzji – wzór (problem oznaczana organu , pieczątka oraz podstawy prawne takiej decyzji
b) upoważnienie pracowników przez Kierownika OPS
c) skutki prawne upoważnienia Kierownika OPS na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
Panel trzeci – Decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego
a) składniki decyzji w sprawie DE – art.107 k.p.a – treść rozstrzygnięcia oraz uzasadnienie faktyczne i prawne w tym klauzule dodatkowe w treści decyzji
b) termin początkowy przysługiwania DE a moment złożenia wniosku (styczeń , luty itd. ) – różne sytuacje związane z momentem złożenia wniosku (na przykład: wniosek DE w lutym
i w lutym wniosek o DM, wniosek o DE w styczniu i wygaśnięcie DM w styczniu , zmiany
w stanie faktycznym od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji )
c) okres przysługiwania dodatku energetycznego – aktualny problem praktyczny
d) przykładowy wzór decyzji DE
Panel czwarty – Zmiana , uchylenie , stwierdzenie nieważności , wygaśnięcie decyzji DE
a) uchylenie i zmiana decyzji DE – kiedy na jakich zasadach – zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym ,
b) wygaśnięcie decyzji – kiedy i na jakich zasadach (art.162 k.p.a) – w szczególności: zgon wnioskodawcy, wygaśnięcie DM, zmiana miejsca zamieszkania, nowa umowa na energię elektryczną gdzie stroną nie jest wnioskodawca
c) przesłanki nieważności decyzji DE – kiedy i na jakich zasadach
d) decyzja odmowna w przedmiocie przyznania DE a umorzenie postępowania (art.105 k.p.a )
Panel piąty – Wykonywanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego
a) problematyka zastosowania art.108kpa w DE – rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
b) zastosowanie art.130 § 4 k.p.a – decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron
c) termin wypłaty dodatku energetycznego i jego rola w wykonywaniu decyzji
d) sposób wypłaty – przelew, przekaz pocztowy, wypłata w kasie jednostki – moment złożenia stosownego oświadczenia ;
e) wyplata dodatku energetycznego do zakładu energetycznego – pułapki prawne takiego rozwiązania

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 25 17 629

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY OD MAJA 2014 (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video

24 stycznia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu video „Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych",...»

Dodatek gazowy – bezpłatne szkolenie online

02 stycznia 2023      TAGI:         
W ramach tzw. ustawy gazowej Sejm przyjął dodatek gazowy. Ma on polegać na zamrożeniu...»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

12 lutego 2024      TAGI:      
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi nabór naszkolenie...»
webinar_swiadczenia_rodzinne

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

27 listopada 2023      TAGI:         
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany...»
Ocena okresowa pracowników socjalnych. Szkolenie online

Ocena okresowa pracowników socjalnych. Szkolenie online

14 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie online, które na żywo poprowadzą nasze ekspertki Sylwia Juźwiak...»