Newsy   

Szkolenie „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji, organizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. Szkolenie odbędzie się w Krakowie, w terminie: 28 – 30 kwietnia 2014 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:
1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
4. jednostek zatrudnienia socjalnego,
5. zakładów aktywności zawodowej,
6. warsztatów terapii zajęciowej,
7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniach „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 i w 2013 roku, powodowałoby to podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Szkolenie (poziom podstawowy) obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, zasadami rekrutacji uczestników oraz dokumentami aplikacyjnymi, które dostępne są na stronie internetowej Obserwatorium

ROPS Kraków

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem...»

RPO o darmowej pomocy prawnej

11 lipca 2017      TAGI:      
  Rzeczni Praw Obywatelskich donosi o prawdopodobieństwie nieskuteczności...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Zmiany do ustawy o pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Z dniem 2 września 2017 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o pomocy społecznej...»

Trwają prace nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

24 lipca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Przez...»