Newsy   

Policzono osoby bezdomne w Polsce

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Informacja o liczbie osób bezdomnych na terenie danej gminy może być podstawą do podejmowania decyzji o wybudowaniu noclegowni czy domu dla osób bezdomnych. Problem bezdomności jest najbardziej nasilony w aglomeracjach. Np. na Mazowszu – gdzie liczba bezdomnych jest jedną z najwyższych – ok. dwie trzecie osób bezdomnych przebywa w Warszawie. Obecnie liczba bezdomnych w stolicy szacowana jest na około 2,5-3 tys. osób.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co dwa lata. Ostatnie zrealizowano w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. Doliczono się wówczas 30,7 tys. osób bezdomnych, z tej liczby ok. 22 tys. przebywały w placówkach instytucjonalnych, a ok. 8,5 tys. nie korzystało z tej formy pomocy. Pomoc bezdomnym jest zadaniem własnym samorządów. Na poziomie centralnym MPiPS dysponuje 5 mln zł, które rozdziela w konkursie dla organizacji pozarządowych. Resort realizuje również we współpracy z PKP działania na rzecz zmniejszenia bezdomności na dworcach. (PAP,TVP)

Kim osoby bezdomne?

W trakcie badania stosowano definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy – za osobę bezdomną uważa się: „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. W tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

1) nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym
2) nie jest zameldowana na pobyt stały
3) jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania” jest w szczególności:

  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;
  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;
  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.

W powyższym rozumieniu osoba, która mimo, że nie ma stałego miejsca zameldowania, jednak mieszka w lokalu mieszkalnym (np. wynajmuje mieszkanie) – nie jest osobą bezdomną. Osobą bezdomną jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówkę noclegową dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownię itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba mieszkająca poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu, na działce itp. (przy czym w obu w/w przypadkach spełniony musi być warunek, że osoba nie ma możliwości zapewnić sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym).

Komentarze (3)

      3 + 4 = ?    
"Ale jest ilu? Czemu ma służyć taka informacja! To skandal. 33 lata pracuję jako dziennikarz." - no osobo "dziennikarzu, pracujący w zawodzie 33 lat", więc zacząłeś jako taki robić to .....zaraz po 13XII 81? To zapewne odbyło z przydziału (?!) dzięki nielegalnej organizacji zbrojnej WRON'a ? Bo wybacz ale interpunkcja oraz pytanie "ALE JEST ILU? " - to PODPADA NIE POD STUDIA DZIENNIKARSKIE, ANI NAWET pod MATURĘ TYLKO RACZEJ POD 3KL SZKOŁY PODSTAWOWEJ.... Czyżby nie "matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie dziennikera?" Zresztą gdybyś rzeczywiście był dziennikarzem już dawno zapuściłbyś się z mikrofonem wśród bezdomnego ludu i policzył go już 20 lat temu !! Potem zaś od 20 lat grzmiał o tym na wszystkich medialnych frontach !
DODAŁ: Niewierny DNIA 20 marca 2016 O 09:30
Mogę pomóc liczyć.Sam znam ok.200.
DODAŁ: Piotr DNIA 07 listopada 2015 O 05:28
Czy rzeczywiście ich policzono? Jaki jest wynik sumaryczny dla całego kraju? Oczywiście - jeśli 2/3 mieszka w Warszawie, to teoretycznie sam jestem sobie ich w stanie policzyć. Ale jest ilu? Podana w informacji wartość w przedziale 2,5 - 3 tys. skutecznie mi to niestety uniemożliwia i dobitnie świadczy o tym, że ich jednak nie policzono. Czemu ma służyć taka informacja! To skandal. 33 lata pracuję jako dziennikarz. Gdybym pisał takie informacje, to z każdej redakcji byłbym wywalany na zbity pysk i dziś już nie miałbym po prostu gdzie pracować.
DODAŁ: Darek DNIA 22 stycznia 2015 O 14:30

ZOBACZ PODOBNE

Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – wydłużono termin składania ofert

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do 31 sierpnia...»
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - kolejna edycja programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – kolejna edycja programu

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu...»
Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

17 lipca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy...»
300+ „po nowemu”. Ruszył nabór wniosków

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa...»