Newsy   

Policzono osoby bezdomne w Polsce

Kim osoby bezdomne?

W trakcie badania stosowano definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy – za osobę bezdomną uważa się: „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. W tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

1) nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym
2) nie jest zameldowana na pobyt stały
3) jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania” jest w szczególności:

  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;
  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;
  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.

W powyższym rozumieniu osoba, która mimo, że nie ma stałego miejsca zameldowania, jednak mieszka w lokalu mieszkalnym (np. wynajmuje mieszkanie) – nie jest osobą bezdomną. Osobą bezdomną jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówkę noclegową dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownię itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba mieszkająca poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu, na działce itp. (przy czym w obu w/w przypadkach spełniony musi być warunek, że osoba nie ma możliwości zapewnić sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym).

Komentarze Policzono osoby bezdomne w Polsce (3)

      1 + 2 = ?    
"Ale jest ilu? Czemu ma służyć taka informacja! To skandal. 33 lata pracuję jako dziennikarz." - no osobo "dziennikarzu, pracujący w zawodzie 33 lat", więc zacząłeś jako taki robić to .....zaraz po 13XII 81? To zapewne odbyło z przydziału (?!) dzięki nielegalnej organizacji zbrojnej WRON'a ? Bo wybacz ale interpunkcja oraz pytanie "ALE JEST ILU? " - to PODPADA NIE POD STUDIA DZIENNIKARSKIE, ANI NAWET pod MATURĘ TYLKO RACZEJ POD 3KL SZKOŁY PODSTAWOWEJ.... Czyżby nie "matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie dziennikera?" Zresztą gdybyś rzeczywiście był dziennikarzem już dawno zapuściłbyś się z mikrofonem wśród bezdomnego ludu i policzył go już 20 lat temu !! Potem zaś od 20 lat grzmiał o tym na wszystkich medialnych frontach !
DODAŁ: Niewierny DNIA 20 marca 2016 O 09:30
Mogę pomóc liczyć.Sam znam ok.200.
DODAŁ: Piotr DNIA 07 listopada 2015 O 05:28
Czy rzeczywiście ich policzono? Jaki jest wynik sumaryczny dla całego kraju? Oczywiście - jeśli 2/3 mieszka w Warszawie, to teoretycznie sam jestem sobie ich w stanie policzyć. Ale jest ilu? Podana w informacji wartość w przedziale 2,5 - 3 tys. skutecznie mi to niestety uniemożliwia i dobitnie świadczy o tym, że ich jednak nie policzono. Czemu ma służyć taka informacja! To skandal. 33 lata pracuję jako dziennikarz. Gdybym pisał takie informacje, to z każdej redakcji byłbym wywalany na zbity pysk i dziś już nie miałbym po prostu gdzie pracować.
DODAŁ: Darek DNIA 22 stycznia 2015 O 14:30

ZOBACZ PODOBNE

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024.

23 sierpnia 2023      TAGI:      
Ruszył nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością...»

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
„Dostępność szansą na rozwój 3”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

02 października 2023      TAGI:         
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wrozumieniu...»
Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie - konferencja

Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro

20 listopada 2023      TAGI:      
W  dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej w hotelu Novotel...»