Szkolenia

System dodatków mieszkaniowych

vademekum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „System dodatków mieszkaniowych w kontekście obowiązujących i projektowanych przepisów prawnych.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

09.03.2015r. – ŁÓDŹ
10.03.2015r. – POZNAŃ
12.03.2015r. – KATOWICE
13.03.2015r. – WROCŁAW
18.03.2015r. – KRAKÓW
19.03.2015r. – RZESZÓW
23.03.2015r. – WARSZAWA
24.03.2015r. – LUBLIN
25.03.2015r. – KIELCE

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Bieżący stan prawny z uwzględnieniem proponowanych zmian w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych zgłaszanych w projektach poselskich

2. Podstawy przyznania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny
– najemcy, podnajemcy,
– spółdzielcze prawo do lokalu,
– własnościowe prawo do lokalu,
– inne tytuły prawne, ( mieszkania chronione)
– osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (bezumowne korzystanie, ugoda, uprawnienie do lokalu socjalnego)
b) definicja gospodarstwa domowego
c) dochód gospodarstwa domowego
– definicja dochodu,
– wyłączenia z dochodu w tym dodatek energetyczny – zasady jego przyznawania i wypłacania,
– wyłączenia, zmiana definicji dochodu,
– dochód osoby prowadzącej i nieprowadzącej gospodarstwo rolne, (oddanie w dzierżawę),
– dochód osób prowadzących działalność gospodarczą.
3. Ustalanie normatywnej powierzchni lokalu:
– pojęcie powierzchni użytkowej,
– ustalanie powierzchni w przypadku najmu lub podnajmu, domu jednorodzinnego,
– ustalanie powierzchni w przypadku osób niepełnosprawnych.

4. Wydatki stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego, przepisy wykonawcze:
– rodzaje wydatków (w przypadku najmu i podnajmu)
– wydatki w spółdzielni
– wydatki właścicieli lokali,
– wydatki w przypadku innych tytułów prawnych,
– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
– opłaty zależne i niezależne od właściciela lokalu,
– nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczania zużytej wody i centralnego ogrzewania (nadmierne zużycie)

5. Obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego:
– ograniczenia,
– definicja instalacji,
– ryczałt,
– cena jednej kWh.

6. Potwierdzenie danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
– obowiązki zarządcy, uchylanie się zarządcy od potwierdzenia wniosku,
– brak zarządcy (mała i duża wspólnota)

7. Wypłata dodatku mieszkaniowego:
– zarządcy,
– usługodawcy,
– wypłata dodatku osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal,
– wypłata dodatku w kontekście utraty tytułu prawnego do lokalu.

8. Wszczęcie postępowania, wznowienie postępowania:
– złożenie wspólnego wniosku,
– decyzja w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego – tryb postępowania,
– zwrot dodatku, zaległości.

9. Zmiany przepisów zawarte w innych ustawach mające wpływ na wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego (w tym związane z propozycjami nowych regulacji dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorskich)

10. Pytania, najczęściej pojawiające się problemy interpretacyjne, wymiana poglądów, konsultacje.

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

RODO na progu i co dalej?

07 marca 2018      TAGI:      
W mają wejdą w życie zapisy RODO, tym samym zobligują do ich przestrzegania. Wychodząc...»

GIODO – darmowe szkolenie

05 lutego 2018      TAGI:      
W dniu 27 lutego 2018r. w Warszawie odbędzie się darmowe szkolenie organizowane przez...»