Szkolenia      

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Firma Na Zmianę zaprasza do udziału w szkoleniu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i nauka kontroli nad stresem”. Proponowane szkolenie jest organizowane w Warszawie. Grupa otwarta. Zapisy trwają.

logonz2

Terminy zajęć:
23-24 marca 2015r.

Ilość godzin: 22 godziny dydaktyczne
Miejsca szkolenia: Warszawa
Cena: 990 zł

Rabat dla 2-3 osób: 5% rabatu
Rabat dla studentów: 10% rabatu
Rabat za płatność z góry: 5%
Rabat dla osób bezrobotnych: 5%
Rabaty nie łączą się!

Prowadzący: Sabina Janikowska

Powszechnie znane jest już pojęcie wypalenia zawodowego.
Ale co ono właściwie znaczy?

Wypalenie zawodowe spowodowane jest stresem występującym w miejscu pracy, powstaje w wyniku przeciążenia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego.

Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych.

W dzisiejszych czasach ryzyko wypalenia zawodowego jest bardzo wysokie. Niepewność zatrudnienia, restrukturyzacje, duży nacisk na wyniki, powodują, że stres zawodowy osiąga bardzo duży poziom. Pracownik nie powinien pozostawać sam ze swoimi problemami. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinien zapobiegać wypaleniu zawodowemu, a proponowane przez nas szkolenie kontroli nad stresem jest jednym ze sposobów walki z tymi problemami w miejscu pracy.

Zakres merytoryczny:

  • Stres – czynnikiem zaburzającym zdrowie psychofizyczne – współczesna wiedza o stresie, podłoże biologiczne i psychiczne
  • Wypalenie zawodowe – czym jest? skąd się bierze? jakie ma objawy? jak diagnozować?
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem
  • Rozwijanie w sobie elastycznego podejścia do pojawiających się wyzwań otoczenia
  • Stres a emocje – nauka skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami w relacji z drugim człowiekiem
  • Poznanie i ćwiczenie technik antystresowych

Narzędzia i kadra:

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy auto-diagnostyczne, dyskusje panelowe, akwarium, mini-wykłady, itp.
Program opracowany został przez zespół coachów, psychologów, terapeutów

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników, którzy obserwują u siebie niechęć do pracy, obniżony nastrój, trudności z koncentracją, spadek motywacji, częste zdenerwowanie i rozdrażnienie
  • pracodawców, którzy chcą utrzymać wysoki poziom motywacji i zaangażowania pracowników oraz są świadomi skutków stresu i wypalenia zawodowego
  • osób, które chciałyby, m.in. nauczyć się korzystać z technik radzenia sobie ze stresem, opracować swój własny plan przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw.
Na zakończenie warsztatów, każdy otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Na Zmianę ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

telefon: 505 873 662
email: biuro@nazmiane.com

Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w dogodnej dla Państwa lokalizacji i terminie, przy zgłoszeniu co najmniej 7 osób z jednej firmy, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego (zamkniętego), wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

11 września 2018      TAGI:      
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dla Inspektorów Ochrony...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

Rozwój osobisty dla kobiet doświadczających przemocy

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie, który ma na celu rozwój osobisty...»

„Pokonać bezdomność” – cykl konferencji we wrześniu

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o planowanym cyklu...»

Trwa rekrutacja na specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

24 sierpnia 2018      TAGI:      
Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom...»