Szkolenia   

Szkolenie podstawowe z mediacji

JPG_kolor_240x180Fundacja Pracownia Dialogu zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji, organizowane w Toruniu. Program szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczną się w końcu sierpnia br.

Szczególnie zapraszamy na to szkolenie nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane mediacją. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów. Osoby zainteresowane osobistym i zawodowym rozwojem mogą dzięki temu szkoleniu zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego (wymagane jest wówczas pozytywne zaliczenie testu wiedzy i pozytywna rekomendacja trenerów oraz uczestniczenie we wszystkich blokach warsztatowych). Szkolenie ma charakter warsztatowy i służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci szkolenia mają możliwość rozpoczęcia stażu dla mediatorów w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu.Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych zajęć.

Program zajęć jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich(Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwalone w dniu 29 października 2007). Nasze szkolenie spełnia 5 standardów Rady.

Wymogi stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach karnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Wymagania stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach nieletnich zostały precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Wpisu do wykazu osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego dokonuje prezes właściwego sądu okręgowego. Prosimy o zapoznanie się z wymogami.

UCZESTNICY

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności lub/i rozpocząć ścieżkę rozwoju, jako mediator/mediatorka. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przy użyciu formularza rejestracyjnego oraz uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu. Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Dla zapewnienia komfortowych warunków pracy i efektywności procesu dydaktycznego maksymalna grupa szkoleniowa to 16 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym
 • szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • prawa i obowiązki mediatora
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • prowadzenie dokumentacji
 • międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego
 • zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 • stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe)
 • różne modele mediacji pokrzywdzony-sprawca
 • wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

III. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

 • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację
 • dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych)
 • komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań)
 • pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody
 • opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji, odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba. Szkolenie przygotowane zostało we współpracy z Laboratorium Pozytywnej Zmiany. Zajęcia poprowadzą mediatorzy–praktycy, Monika i Janusz Kaźmierczak. Przeczytaj więcej o prowadzących.

KOSZT

Koszt brutto udziału w szkoleniu wynosi 980 złotych. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje nt. sposobu dokonania płatności (numer konta, dane do przelewu). W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje oddane osobom z listy rezerwowej.

W cenie organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe (tzw. hand-out’y), skrypty z dużą zawartością teorii, poczęstunek w przerwach, możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu szkolenia, dostęp do biblioteczki mediacyjnej oraz imienne zaświadczenia (zgodne ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) wraz z suplementem.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

TERMINY ZAJĘĆ

BLOK I
Piątek, 28 sierpnia 2015, g. 9:00-18:00
Sobota, 29 sierpnia 2015, g. 9:00-18:00

BLOK II
Sobota, 5 września 2015, g. 9:00-18:00
Niedziela, 6 września 2015, g. 9:00-18:00

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Torunia (Starówka) przy ul. Ślusarskiej 2/3.

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Darmowe szkolenie online z nowego PZP

Darmowe szkolenie online z nowego PZP

22 marca 2021      TAGI:      
W dniu 24.03.2021r. o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie online „Nowe...»
Bezpłatne szkolenie wideo "KPA w pomocy społecznej"

Bezpłatne szkolenie wideo „KPA w pomocy społecznej”

13 września 2021      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie wideo "KPA w pomocy społecznej". Uczestnicy szkolenia mogą...»
KPA w pomocy społecznej - bezpłatne szkolenie online

KPA w pomocy społecznej – bezpłatne szkolenie online

25 maja 2021      TAGI:         
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online KPA w pomocy społecznej....»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – trwa nabór na VII edycję

22 września 2021      TAGI:      
Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada dwudziestopięcioletnie...»
BruceCox » 07 grudnia 2021, 05:13

Jaka jest twoja ulubiona aktywność weekendowa?

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:37

New Balance 500 Rot 

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:32

adidas stan smith donna

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:27

adidas stan smith mike and sully

nowa21 » 06 grudnia 2021, 20:32

Dostaniecie coś do 500+ ????