Szkolenia   

Szkolenie podstawowe z mediacji

I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym
 • szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • prawa i obowiązki mediatora
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • prowadzenie dokumentacji
 • międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego
 • zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 • stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe)
 • różne modele mediacji pokrzywdzony-sprawca
 • wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

III. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

 • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację
 • dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych)
 • komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań)
 • pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody
 • opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji, odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba. Szkolenie przygotowane zostało we współpracy z Laboratorium Pozytywnej Zmiany. Zajęcia poprowadzą mediatorzy–praktycy, Monika i Janusz Kaźmierczak. Przeczytaj więcej o prowadzących.

KOSZT

Koszt brutto udziału w szkoleniu wynosi 980 złotych. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje nt. sposobu dokonania płatności (numer konta, dane do przelewu). W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje oddane osobom z listy rezerwowej.

W cenie organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe (tzw. hand-out’y), skrypty z dużą zawartością teorii, poczęstunek w przerwach, możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu szkolenia, dostęp do biblioteczki mediacyjnej oraz imienne zaświadczenia (zgodne ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) wraz z suplementem.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

TERMINY ZAJĘĆ

BLOK I
Piątek, 28 sierpnia 2015, g. 9:00-18:00
Sobota, 29 sierpnia 2015, g. 9:00-18:00

BLOK II
Sobota, 5 września 2015, g. 9:00-18:00
Niedziela, 6 września 2015, g. 9:00-18:00

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Torunia (Starówka) przy ul. Ślusarskiej 2/3.

Komentarze Szkolenie podstawowe z mediacji (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video

24 stycznia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu video „Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych",...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Fundusz alimentacyjny. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

Fundusz alimentacyjny. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

15 lipca 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online na żywo z możliwością zadawania pytań...»

Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST (bezpłatne szkolenie)

22 maja 2024      TAGI:      
II i III kwartał roku to czas przygotowań do inwentaryzacji, która w większości...»