Szkolenia   

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej – specjalna wakacyjna oferta

Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy,koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i
negocjacji.

Program szkoleń Centrum Mediacji Partners Polska jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds.Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Metody

  • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
  • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
  • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
  • Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
  • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Termin i miejsce
Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej (40 godzin dydaktycznych)
3-6 sierpnia 2015 (poniedziałek-czwartek).

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Dobrej 22/24.

Opłaty – specjalne wakacyjne zniżki
Koszt szkolenia specjalistycznego z mediacji rodzinnej w dn. 3-6 sierpnia 2015: 864 zł (10% zniżki), gdy wpłata nastąpi do 27 lipca b.r. Dla osób, które brały udział w innych szkoleniach organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska oraz dla 2 osób zapisujących się razem -20% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 768 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 27 lipca b.r. Dla 3 lub większej liczby osób zgłaszających się razem – dwie osoby korzystają ze zniżki 20%, zaś trzecia i kolejne osoby -ze zniżki -25%, czyli opłata dla 1 osoby to tylko 720 zł, o ile wpłata nastąpi do 27 lipca b.r. Wyżej wymienione zniżki są dostępne przy wpłatach dokonanych do 27 lipca. Po tym terminie obowiązuje cena 960 zł.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowej pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Organizatorzy pomagają znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym publikację „Skarb mediatora”

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:
– broszurę „Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu”,
– plakaty: „Na rodzinne problemy mediacja” i „Gdy zaczynacie dzielić życie”

Dodatkowo organizatorzy udostępniają opracowany w Centrum Mediacji Partners Polska „Rodzicielski plan wychowawczy”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
-przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
-najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji
-przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami .

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez organizatorów wpłaty oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z Centrum Mediacji Partners Polska.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks(22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email [email protected]
strona: www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach rodzinnych

Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy
rodzicielskiej
Opiekana przemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Komentarze Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej – specjalna wakacyjna oferta (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Zmiana ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – szkolenie video

19 sierpnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie video pt. "Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej". Bądź...»
Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

31 października 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na żywo 17 listopada...»
Mapuj Pomoc

Szkolenie „Mapuj Pomoc – narzędzie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”

21 czerwca 2023      TAGI:         
28 czerwca w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej (PCG) prowadzonej...»
Trudny klient

Trudny klient lub podopieczny? Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych? Szkolenie online.

05 grudnia 2023      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, pt. "Trudny klient lub podopieczny? Jak radzić...»