Czy dodatek za pracę w terenie należy się pracownikowi socjalnemu, który nie przeprowadza wywiadów środowiskowych, bo np. pracuje w sekcji zajmującej się tylko przemocą?

Tak, taki dodatek pracownikowi się należy i przysługuje mu, pomimo że pracownik nie przeprowadza tylko wywiadów środowiskowych, a zajmuje się szeroko rozumianą pracą socjalną.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej znajdują się wyjaśnienia dotyczące uprawnienia pracowników socjalnych do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł na podstawie art. 121 ust. 3a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Wyjaśnienia poniższe stanowią prawną odpowiedź na zadany temat:

Zgodnie z art. 121 ust. 3a Ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Pracownik, który pracuje z rodziną, prowadząc z nią pracę socjalną lub pogłębiona pracę socjalną, zanim rozpocznie konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji rodziny, dźwignięcie rodziny z kryzysu, musi najpierw przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby móc poznać osobę lub członków rodzin, wejść w problemy i w sytuację rodziny.

Ponadto pracę socjalną świadczy się również w terenie, poza miejscem Ośrodka Pomocy Społecznej. W podejmowanych działaniach pracownik socjalny odwiedza rodzinę w miejscu zamieszkania, nawiązuje kontakty z innymi palcówkami lub instytucjami świadczącymi pomoc, w których można uzyskać wsparcie. Każde działanie jest zapisywane i monitorowane. Z rodziną zawierane są także kontrakty socjalne lub indywidualne plany pomocy (np. z osobami bezdomnymi), pracownicy socjalni zatem zgodnie ze swoimi obowiązkami i wymogami monitorują postępy przy realizowaniu zadań zawartych w kontraktach.

W wielu Ośrodkach prowadzona jest już w myśl nowych ustaleń rządowych pogłębiona praca socjalna, która polega na oddzieleniu pracowników, którzy robią wywiady, od tych, którzy świadczą właśnie pogłębioną pracę socjalną.

Podejmowane czynności zapisuje się na drukach pracy z rodziną, później je monitoruje oraz ocenia. W ramach tak prowadzonej pracy socjalnej pracownicy pracują poza swoją macierzystą instytucją (pracują w terenie) i wypłaca się im dodatek za pracę w terenie.

Komentarze Czy dodatek za pracę w terenie należy się pracownikowi socjalnemu, który nie przeprowadza wywiadów środowiskowych, bo np. pracuje w sekcji zajmującej się tylko przemocą? (5)

      2 + 1 = ?    
a co z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w PCPR do wsparcia rodzin zastępczych (podlegają ocenie co 2 lata , ale nic im się nie należy|) czy jest gdzieś interpretacja dodatku i urlopu dodatkowego?
DODAŁ: Jol DNIA 07 października 2021 O 12:48
Czyli, wyjdę sobie raz na wywiad w miesiącu i mam kasę, wyjde dwa razy do sadu i mam kasę. A pedagog z placówki lata jak porąbany sąd, poradnia, szkoła, - zresztą wychowawca też i co im dodatek nie przysługuje.
DODAŁ: Jenczykij DNIA 03 lipca 2019 O 09:52
czy kierownikowi W OPS nalezy się ryczałt za dojazdy
DODAŁ: kama DNIA 08 sierpnia 2018 O 12:07
A koordynatorom z PCPR to niby z jakiej racji miałby przysługiwać taki dodatek ?
DODAŁ: Pracownik OPS DNIA 13 grudnia 2017 O 11:40
A pracownikom powiatowego centrum pomocy rodzinie, np koordynatora rodzin, tez jezdzacych w teren?
DODAŁ: Ychna DNIA 06 listopada 2017 O 15:05

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie