Czy dodatek za pracę w terenie należy się pracownikowi socjalnemu, który nie przeprowadza wywiadów środowiskowych, bo np. pracuje w sekcji zajmującej się tylko przemocą?

Tak, taki dodatek pracownikowi się należy i przysługuje mu, pomimo że pracownik nie przeprowadza tylko wywiadów środowiskowych, a zajmuje się szeroko rozumianą pracą socjalną.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej znajdują się wyjaśnienia dotyczące uprawnienia pracowników socjalnych do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł na podstawie art. 121 ust. 3a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Wyjaśnienia poniższe stanowią prawną odpowiedź na zadany temat:

Zgodnie z art. 121 ust. 3a Ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Pracownik, który pracuje z rodziną, prowadząc z nią pracę socjalną lub pogłębiona pracę socjalną, zanim rozpocznie konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji rodziny, dźwignięcie rodziny z kryzysu, musi najpierw przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby móc poznać osobę lub członków rodzin, wejść w problemy i w sytuację rodziny.

Ponadto pracę socjalną świadczy się również w terenie, poza miejscem Ośrodka Pomocy Społecznej. W podejmowanych działaniach pracownik socjalny odwiedza rodzinę w miejscu zamieszkania, nawiązuje kontakty z innymi palcówkami lub instytucjami świadczącymi pomoc, w których można uzyskać wsparcie. Każde działanie jest zapisywane i monitorowane. Z rodziną zawierane są także kontrakty socjalne lub indywidualne plany pomocy (np. z osobami bezdomnymi), pracownicy socjalni zatem zgodnie ze swoimi obowiązkami i wymogami monitorują postępy przy realizowaniu zadań zawartych w kontraktach.

W wielu Ośrodkach prowadzona jest już w myśl nowych ustaleń rządowych pogłębiona praca socjalna, która polega na oddzieleniu pracowników, którzy robią wywiady, od tych, którzy świadczą właśnie pogłębioną pracę socjalną.

Podejmowane czynności zapisuje się na drukach pracy z rodziną, później je monitoruje oraz ocenia. W ramach tak prowadzonej pracy socjalnej pracownicy pracują poza swoją macierzystą instytucją (pracują w terenie) i wypłaca się im dodatek za pracę w terenie.

Komentarze (3)

      5 + 1 = ?    
czy kierownikowi W OPS nalezy się ryczałt za dojazdy
DODAŁ: kama DNIA 08 sierpnia 2018 O 12:07
A koordynatorom z PCPR to niby z jakiej racji miałby przysługiwać taki dodatek ?
DODAŁ: Pracownik OPS DNIA 13 grudnia 2017 O 11:40
A pracownikom powiatowego centrum pomocy rodzinie, np koordynatora rodzin, tez jezdzacych w teren?
DODAŁ: Ychna DNIA 06 listopada 2017 O 15:05

ZOBACZ PODOBNE

Co uznaje się za dochód, kiedy składa się wniosek o dodatek energetyczny?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Najprościej rzecz ujmując, to te same składniki dochodu, które wlicza...»

Czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ma prawo utworzyć grupę roboczą?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Tak, oczywiście, że ma takie prawo. Jeśli widzi konieczność zwołania w jakiejś...»

Kontrakt socjalny z bezdomnym – który ośrodek pomocy jest właściwy do jego zawarcia?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Art. 48a ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. informuje, iż:...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Rezygnacja ze wsparcia asystenta rodziny złożona przez rodzinę – czy Ośrodek Pomocy jest wówczas zobowiązany powiadomić sąd rodzinny?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
Wszystko zależy od okoliczności, w wyniku których rodzina podjęła wcześniej współpracę...»
13-14 października, 10-11 listopada, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Korotyńskiego 13, Warszawa
04.10.2018, Warszawa