Newsy         

Ciąg dalszy krytycznych opinii o CUS. Ministerstwo zgłosiło swoje uwagi

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o trwających pracach legislacyjnych nad ustawą o Centrach Usług Społecznych. W/w projekt zakładał utworzenie „nowej” jednostki organizacyjnej – Centrum lub przekształcenie dotychczasowych ośrodków pomocy społecznej.

Wskazany projekt ustawy jest krytykowany przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, NSZZ Solidarność, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz podmioty realizujące zadania usługowe.

Należy zauważyć, że swoje uwagi do projektu złożyło również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo zauważa, że zapisy ustawy są niejasne w części dotyczącej uchwalenia przez radę gminy programu usług społecznych w przypadku, gdy w gminie działa już CUS.

Kolejny zarzut dotyczył możliwości pozostawienia obok CUS Ośrodków Pomocy Społecznej gminom liczących powyżej 100 000 mieszkańców. W ocenie ministerstwa taki stan rzeczy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, gdyż CUS może realizować usługi dla kilku gmin.

Wątpliwości Ministerstwa budzą również wymagania w zakresie wykształcenia dyrektora CUS. Optymalnym rozwiązaniem miałby być zapis dot. konieczności ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe w zakresie organizacji lub zarządzania w ochronie zdrowia.

W ocenie Ministerstwa nie jest zrozumiałe użycie przez projektodawcę sformułowania „usług w formie niematerialnej”. Resort jednocześnie zwraca uwagę, że finansowanie będzie z określonego źródła, przez co będzie miało wymiar materialny.

Zapraszamy do zapoznania się z całością opinii Ministerstwa, jak również innych podmiotów zgłaszających uwagi.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/700-druzgocace-opinie-o-cus

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo z życzeniami dla seniorów

02 października 2019      TAGI:         
1 października jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Święto zostało ustanowione...»

Ministerstwo RPiPS ogłasza wyniki naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

30 stycznia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na stronie domowej wyniki...»

Uwagi do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dotychczas na łamach portalu informowaliśmy o trwających pracach legislacyjnych nad...»

Ministerstwo stawia krok w stronę dialogu?

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,...»

Ministerstwo opracowało nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

03 stycznia 2018      TAGI:      
Na łamach portalu informowaliśmy już o zmianach do ustawy o Karcie Dużej Rodziny,...»