Centra opiekuńczo-mieszkalne – ruszył nabór wniosków!

Jednym z programów, który jest finansowany ze środków stosunkowo niedawno powstałego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, są centra opiekuńczo-mieszkaniowe.

Z programu będą mogły skorzystać gminy oraz powiaty, które będą chciały utworzyć centra. Będą one przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a ich zadaniem będzie zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Przyznanie świadczeń będzie odbywało się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie będzie poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym.

Program będzie realizowany w 2 modułach. Pierwszy będzie miał na celu finansowanie ich utworzenia. W jego ramach będzie możliwe sfinansowanie:
– budowy nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
– zakupu budynku przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, a także jego wyposażenie;
– zmiany przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.

Z kolei w drugim, samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie już istniejących placówek. W jego ramach będzie mogło być finansowane:
– utrzymanie działalności Centrum poprzez np. zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów, opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu,
– ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum,
– pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów nocnych.

W/w program ruszył od 1 lipca 2019 roku.

Szczegóły programu dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Program_COM.pdf/edfd3a8c-daeb-4774-412f-6e9c8e5eb1e3

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne

05 lipca 2018      TAGI:      
Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o świadczenia rodzinne, świadczenia...»

Rusza nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na partnera projektu...»

„Senior +” – dodatkowy nabór wniosków

02 marca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy nabór wniosków...»

„Maluch+” 2020: ruszył nabór wniosków! Rząd przeznaczy 400 mln

04 października 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ogłosiła założenia do nowej edycji...»

Ruszył nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór otwarty partnera...»