Centra opiekuńczo-mieszkalne – ruszył nabór wniosków!

Jednym z programów, który jest finansowany ze środków stosunkowo niedawno powstałego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, są centra opiekuńczo-mieszkaniowe.

Z programu będą mogły skorzystać gminy oraz powiaty, które będą chciały utworzyć centra. Będą one przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a ich zadaniem będzie zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Przyznanie świadczeń będzie odbywało się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie będzie poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym.

Program będzie realizowany w 2 modułach. Pierwszy będzie miał na celu finansowanie ich utworzenia. W jego ramach będzie możliwe sfinansowanie:
– budowy nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
– zakupu budynku przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, a także jego wyposażenie;
– zmiany przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.

Z kolei w drugim, samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie już istniejących placówek. W jego ramach będzie mogło być finansowane:
– utrzymanie działalności Centrum poprzez np. zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów, opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu,
– ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum,
– pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów nocnych.

W/w program ruszył od 1 lipca 2019 roku.

Szczegóły programu dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Program_COM.pdf/edfd3a8c-daeb-4774-412f-6e9c8e5eb1e3

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

CUS - ruszył konkurs na dofinansowanie

CUS – ruszył konkurs na dofinansowanie!

31 stycznia 2020      TAGI:         
Już od 31 stycznia 2020 można ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie centrów...»
Rada ds. polityki senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej – nabór trwa!

02 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na członków...»

Pół miliona złożonych wniosków o 500+! Pierwsze wypłaty już zrealizowane

02 lipca 2019      TAGI:         
1 lipca 2019 r. ruszyła nowa odsłona programu "Rodzina 500+". Wniosek online o świadczenie...»

Centra Usług Społecznych – kolejna odsłona. Relacja z obrad komisji

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»

Rusza nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na partnera projektu...»