Newsy         

Nadchodzą zmiany w prawie pracy

Już od 1 września 2019 r. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, będących między 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wzrost wynagrodzenia wyniesie 1 punkt procentowy. Pracodawca będzie mógł jednak ubiegać się o refundację kosztów w/w podwyżki z Funduszu Pracy składając wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Kolejna zmiana wejdzie w życie już 7 września 2019 i będzie dotyczyć problematyki dyskryminacji oraz równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka -członków najbliższej rodziny, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Prawodawca wprowadza otwarty katalog przesłanek stanowiących o dyskryminacji, w wyniku czego nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznawane za dyskryminację. Nadto pracownik, który doznał mobbingu, ale nie wypowiedział umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Ponadto nowe uregulowania prowadzą możliwość nakładania kar finansowanych dla pracodawców spóźniających się z wydaniem świadectwa pracy. W/w kara wyniesie od 1 tys. do nawet 30 tys. zł Obecnie kara grzywny grozi jedynie za niewydanie świadectwa pracy. Jednocześnie wydłużeniu ulegną terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

W przypadku nie wydania świadectwa pracy nowe mechanizmy pozwolą pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-prawie-pracy–co-czeka-nas-w-najblizszym-czasie

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Emerytura matczyna. Szykują się duże zmiany w ustawach

29 stycznia 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym....»

Dodatek stażowy na nowych zasadach. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

21 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 20.08.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie...»

Zmiany w uprawnieniach kombatantów

23 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany w uprawnieniach...»

Koniec z profilowaniem? Zmiany wejdą w życie już w czerwcu!

18 kwietnia 2019      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach...»

Konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER

11 stycznia 2018      TAGI:      
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie...»