Newsy         

Nadchodzą zmiany w prawie pracy

Już od 1 września 2019 r. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, będących między 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wzrost wynagrodzenia wyniesie 1 punkt procentowy. Pracodawca będzie mógł jednak ubiegać się o refundację kosztów w/w podwyżki z Funduszu Pracy składając wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Kolejna zmiana wejdzie w życie już 7 września 2019 i będzie dotyczyć problematyki dyskryminacji oraz równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka -członków najbliższej rodziny, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Prawodawca wprowadza otwarty katalog przesłanek stanowiących o dyskryminacji, w wyniku czego nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznawane za dyskryminację. Nadto pracownik, który doznał mobbingu, ale nie wypowiedział umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Ponadto nowe uregulowania prowadzą możliwość nakładania kar finansowanych dla pracodawców spóźniających się z wydaniem świadectwa pracy. W/w kara wyniesie od 1 tys. do nawet 30 tys. zł Obecnie kara grzywny grozi jedynie za niewydanie świadectwa pracy. Jednocześnie wydłużeniu ulegną terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

W przypadku nie wydania świadectwa pracy nowe mechanizmy pozwolą pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-prawie-pracy–co-czeka-nas-w-najblizszym-czasie

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będą zmiany w elektronicznych zaświadczeniach

23 lipca 2019      TAGI:         
Dynamiczne zmiany otaczającej rzeczywistości społecznej oraz postępująca informatyzacja...»

Zmiany w zaświadczeniu lekarskim o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

31 października 2019      TAGI:         
W dniu 29.10.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11października...»

Będą duże zmiany w płacy minimalnej

05 lipca 2019      TAGI:         
W dniu 4 lipca do pierwszego czytania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym...»

Koniec profilowania bezrobotnych? Będą zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia

28 maja 2019      TAGI:         
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwoli na zastosowanie...»

Duże zmiany w przepisach prawa w związku z RODO

30 kwietnia 2019      TAGI:         
Już za kilka dni wejdzie w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych...»