Newsy         

Nadchodzą zmiany w prawie pracy

Już od 1 września 2019 r. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, będących między 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wzrost wynagrodzenia wyniesie 1 punkt procentowy. Pracodawca będzie mógł jednak ubiegać się o refundację kosztów w/w podwyżki z Funduszu Pracy składając wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Kolejna zmiana wejdzie w życie już 7 września 2019 i będzie dotyczyć problematyki dyskryminacji oraz równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka -członków najbliższej rodziny, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Prawodawca wprowadza otwarty katalog przesłanek stanowiących o dyskryminacji, w wyniku czego nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznawane za dyskryminację. Nadto pracownik, który doznał mobbingu, ale nie wypowiedział umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Ponadto nowe uregulowania prowadzą możliwość nakładania kar finansowanych dla pracodawców spóźniających się z wydaniem świadectwa pracy. W/w kara wyniesie od 1 tys. do nawet 30 tys. zł Obecnie kara grzywny grozi jedynie za niewydanie świadectwa pracy. Jednocześnie wydłużeniu ulegną terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

W przypadku nie wydania świadectwa pracy nowe mechanizmy pozwolą pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-prawie-pracy–co-czeka-nas-w-najblizszym-czasie

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będą zmiany w pieczy zastępczej

27 kwietnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»

Będą zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zmianach, jakie...»

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności wygaśnie. Będą zmiany?

07 lutego 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»

Emerytura matczyna. Szykują się duże zmiany w ustawach

29 stycznia 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym....»

Dodatek energetyczny – nadchodzą duże zmiany. Radni będą musieli podjąć uchwałę

13 maja 2019      TAGI:         
Wejście w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku...»