Newsy         

Nadchodzą zmiany w prawie pracy

Już od 1 września 2019 r. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, będących między 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wzrost wynagrodzenia wyniesie 1 punkt procentowy. Pracodawca będzie mógł jednak ubiegać się o refundację kosztów w/w podwyżki z Funduszu Pracy składając wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Kolejna zmiana wejdzie w życie już 7 września 2019 i będzie dotyczyć problematyki dyskryminacji oraz równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka -członków najbliższej rodziny, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Prawodawca wprowadza otwarty katalog przesłanek stanowiących o dyskryminacji, w wyniku czego nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznawane za dyskryminację. Nadto pracownik, który doznał mobbingu, ale nie wypowiedział umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Ponadto nowe uregulowania prowadzą możliwość nakładania kar finansowanych dla pracodawców spóźniających się z wydaniem świadectwa pracy. W/w kara wyniesie od 1 tys. do nawet 30 tys. zł Obecnie kara grzywny grozi jedynie za niewydanie świadectwa pracy. Jednocześnie wydłużeniu ulegną terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

W przypadku nie wydania świadectwa pracy nowe mechanizmy pozwolą pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-prawie-pracy–co-czeka-nas-w-najblizszym-czasie

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
Ochrona ofiar przemocy domowej

Ochrona ofiar przemocy domowej. Nadchodzą ważne zmiany

06 marca 2020      TAGI:         
W dniu 3.03.2020 r. Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

29 września 2020      TAGI:         
Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Zasiłek opiekuńczy na dłużej

Zasiłek opiekuńczy na dłużej, będą zmiany

29 maja 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad zmianą okresu, przez który będzie można pobierać...»
Hyundai » 16 kwietnia 2021, 20:16

Zasilek pielegnacyjny

malgorzata2021 » 16 kwietnia 2021, 17:39

bezdomny

Aisab48 » 16 kwietnia 2021, 15:01

Obliczenie potrącenia - komornik