Newsy         

Minister ogłosiła konkurs na pilotaż CUS

Ministerstwo planuje nabór wniosków w konkursie na pilotaż centrów usług społecznych (CUS). Wnioski będą przyjmowane od stycznia do lutego 2020 r. Rozpoczęcie procedury podpisywania umów zaplanowano na sierpień 2020 r.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (również w partnerstwie):
• gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców,
• gminy liczące poniżej między 5 000 a 99 999 mieszkańców,
• miasta liczące od 100 000 mieszkańców,
• miasta na prawach powiatu.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w kwocie aż 100 000 000 zł. Wsparcie ma otrzymać 30 projektów.

W ramach konkursu założono powstanie 4 typów CUS:
Typ 1. – działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;
Typ 2. – działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;
Typ 3. – działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;
Typ 4. – działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

We wnioskach punktowana będzie:
– realizacja jednej usługi powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy (5 pkt),
– realizacja dwóch i więcej usług powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy (10 pkt),
– zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, w wymiarze co najmniej ½ etatu (5 pkt),
– przeznaczenie powyżej 30 proc. kosztów bezpośrednich projektu na zlecenie realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej (5 pkt).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu po adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-kompleksowe-i-skoordynowane–o-centrach-uslug-spolecznych

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pomoc społeczna w obliczu koronawirusa

Pomoc społeczna w obliczu koronawirusa. Minister apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek

10 marca 2020      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowała do samorządów o zachowanie...»

Minister apeluje o sprawniejsze wypłaty świadczeń

24 lipca 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się z apelem do jednostek...»

Konkurs: nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w pomocy społecznej

19 kwietnia 2019      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. „Działania...»

Minister z życzeniami dla pracowników pomocy społecznej

21 listopada 2019      TAGI:         
21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To szczególne święto - nasze...»

Minister apeluje do wojewodów o monitorowanie sytuacji rodzin poszkodowanych

29 maja 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaniepokojona sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną...»