Newsy         

Minister ogłosiła konkurs na pilotaż CUS

Ministerstwo planuje nabór wniosków w konkursie na pilotaż centrów usług społecznych (CUS). Wnioski będą przyjmowane od stycznia do lutego 2020 r. Rozpoczęcie procedury podpisywania umów zaplanowano na sierpień 2020 r.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (również w partnerstwie):
• gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców,
• gminy liczące poniżej między 5 000 a 99 999 mieszkańców,
• miasta liczące od 100 000 mieszkańców,
• miasta na prawach powiatu.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w kwocie aż 100 000 000 zł. Wsparcie ma otrzymać 30 projektów.

W ramach konkursu założono powstanie 4 typów CUS:
Typ 1. – działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;
Typ 2. – działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;
Typ 3. – działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;
Typ 4. – działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

We wnioskach punktowana będzie:
– realizacja jednej usługi powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy (5 pkt),
– realizacja dwóch i więcej usług powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy (10 pkt),
– zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, w wymiarze co najmniej ½ etatu (5 pkt),
– przeznaczenie powyżej 30 proc. kosztów bezpośrednich projektu na zlecenie realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej (5 pkt).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu po adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-kompleksowe-i-skoordynowane–o-centrach-uslug-spolecznych

Komentarze Minister ogłosiła konkurs na pilotaż CUS (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konkurs Wiedzy o Prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie

27 lutego 2023      TAGI:         
Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie adresowany...»
„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

08 lutego 2024      TAGI:         
Wystartował konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»