Newsy         

Rodzinny wywiad środowiskowy w dobie koronawirusa

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, kierując się ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym, zwróciła się do MRPiPS z wnioskiem o pilną zmianę Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przypomnijmy, że zgodnie § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie albo w innym terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Federacja postuluje dodanie przepisu w brzmieniu „W przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą, w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) – wywiad można przeprowadzić za pomocą pośrednich środków komunikacji, a jeżeli nie można uzyskać wymaganych podpisów, informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu

Proponowane rozwiązanie umożliwi przeprowadzenie wywiadu bez faktycznej wizyty w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a co za tym idzie nie narazi pracownika socjalnego na zarażenie się koronawirusem.

Należy wskazać, że w/w wywiad jest fundamentalnym środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o udzielenie pomocy. Jednocześnie wymogi stawiane w w/w przepisie prawa, jak podnosi Federacja, stoją w kolizji z koniecznością stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Federacja dostrzega potrzebę dostosowania przepisów rozporządzenia do nowych warunków dla udzielania pomocy.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/817-koronawirus-wywiad-srodowiskowy-do-pilnej-zmiany

Komentarze Rodzinny wywiad środowiskowy w dobie koronawirusa (4)

      3 + 3 = ?    
Staram się o zasilek rodzinny na jedno dziecko oraz dodatek do zasiłku ponieważ obecnie przebywam na wychowawczym. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób urząd weryfikuje to czy zasiłek się należy czy nie? Czy weryfikacja odbywa się w oparciu o dostarczone dokumenty czy urząd przeprowadza wywiad środowiskowy ? Jak to wygląda w praktyce?
DODAŁ: Anna DNIA 22 listopada 2020 O 23:42
A jak ktoś nie ma dostępu do internetu , drukarki itp to jak ma złożyć podpis elektroniczny i przesłać dokumenty do MOPS, przecież ekspedientki w sklepie też się narażają na zarażenie, to jak pracownicy MOPS to jakieś -święte krowy- rozumiem zabezpieczenia - ale bez przesady, ostatnio byłem w przychodni po uprzedniej wizycie lekarskiej, da się da, można wpuszczać po 3-petentów do urzędu MOPS - i na korytarzu ustawić wnioski dokumenty - wcale nie muszą petenci wchodzić do pokoi, wypełnią wniosek i wrzucą do skrzynki stojącej np na korytarzu w budynku MOPS - rozwiązania są, dziwny to KRAJ, URZĘDY POZAMYKANE, ale KOŚCIOŁKI jak najbardziej pootwierane, księża sobie odprawiają msze, widać że są równi i równiejsi w tym CHORYM KRAJU .
DODAŁ: Big Joe DNIA 30 marca 2020 O 14:00
osobiscie ci tez opisza mieszkanie?
DODAŁ: sdadas DNIA 26 marca 2020 O 09:15
Ja już tak zrobiłem. W sumie to co klienci mogą mi powiedzieć osobiście równie dobrze mogą telefonicznie.
DODAŁ: Tomek DNIA 18 marca 2020 O 18:10

ZOBACZ PODOBNE

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

28 listopada 2023      TAGI:      
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»