Edukacja i niepełnosprawność a stan epidemii

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwracając uwagę na niewystarczające zabezpieczenie realizacji potrzeb uczniów niepełnosprawnych w kształceniu na odległość. Zauważa on, że każdy z uczniów ma indywidualne potrzeby, które zgodnie z zaleceniami o potrzebie kształcenia specjalnego powinny być odpowiednio realizowane. Jednakże wprowadzenie nauki zdalnej powoduje, że duża część uczniów może być wykluczona z systemu edukacji i wychowania.

Trudności w dostępie do Internetu powodują, że część zajęć ogranicza się jedynie do transmisji dźwięku, co utrudnia interakcję z nauczycielem i skupienie na prezentowanych treściach. Istnieje również szereg niepełnosprawności, a tym samym cała grupa uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwia naukę w formie zdalnej za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie wszyscy uczniowie porozumiewają się też w sposób foniczny, co może utrudniać czy eliminować porozumiewanie się na odległość.

Nadto Rzecznik zwraca uwagę na wyjątkowo trudną sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, na co dzień korzystających z pomocy specjalistów, m.in. logopedów, nauczycieli wspomagających, fizjoterapeutów.

Wystąpienie Rzecznika

Rzecznik oczekuje od Ministerstwa informacji, jakie rozwiązania zostały wprowadzone w celu zagwarantowania uczniom z niepełnosprawnościami dostępu do zajęć rewalidacyjno-usprawniających i wychowawczych oraz pomocy psychologicznej w trakcie pandemii. Kluczowa zdaje się być również informacja o realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, a w szczególności, to w jaki sposób są realizowane zajęcia ze specjalistami oraz wsparcie nauczyciela wspomagającego oraz czy planowane są zmiany w ramach aktualnie udzielanego wsparcia.

Podniesiona przez Rzecznika argumentacja zdaje się kluczowa w kontekście przygotowania dzieci do nadchodzących egzaminów tak dobrze, jak w trakcie nauki w trybie stacjonarnym.

Całość wystąpienia Rzecznika dostępna jest pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Sekretarz%20Stanu%20Ministerstwa%20Edukacji%20Narodowej%20-%20Marzeny%20Macha%C5%82ek.pdf

Komentarze Edukacja i niepełnosprawność a stan epidemii (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

luzowanie obostrzeń

Obostrzenia stan pandemii zniesione, ale nie wszędzie

02 czerwca 2022      TAGI:      
Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające...»
Stan zagrożenia epidemiologicznego nada trwa

Stan zagrożenia epidemicznego nada trwa

23 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 23.12.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16grudnia...»
16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

09 maja 2022      TAGI:      
Minister Zdrowia zapowiedział zniesienie już od 16 maja stanu epidemii, jednakże...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

01 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

30 maja 2023      TAGI:      
Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo...»
deneil680 » 02 czerwca 2023, 17:14

Czy dobrze jest być księgowym przed CPA?

paragkhag » 02 czerwca 2023, 15:40

dec odmowna

Elzbieta40 » 02 czerwca 2023, 15:01

Podstawa prawna do ZUS

crish580 » 02 czerwca 2023, 14:59

Zgodność z księgowością

Ilonka87 » 02 czerwca 2023, 14:15

Umowa Opieka 75+