Federacja składa dalsze uwagi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej złożyła w ministerstwie kolejne uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021 – 2035.

Wnosi ona o wykreślenie w pkt. 6.7. (str. 83) wyrażenia: „np. ustawa o zawodach pomocowych”. Jak podnosi wnioskodawca, inicjatywa dotycząca ewentualnego stworzenia aktu prawnego o tymże tytule, tj. „ustawa o zawodach pomocowych”, jest na etapie analitycznym. Tym samym bez możliwości zapoznania się ze szczegółami założeń, które nie są znane szerszemu gronu odbiorców, trudno jednoznacznie wskazać w strategii na potrzebę uchwalenia w/w ustawy.

Federacja jednocześnie jednoznacznie zdaje się podkreślać, że sytuacja i warunki pracy pracowników pomocy społecznej wymagają dalszych gruntownych zmian. Jednakże bez poznania szczegółów założeń mogłoby dojść do sytuacji, w której zamiast zakładanej poprawy sytuacji zatrudnionych w obszarze publicznej pomocy społecznej, doszłoby do deprofesjonalizacji poszczególnych zawodów w wyniku ich ujednolicania, czemu Federacja wyraźnie się sprzeciwia.

Wnioskodawca wnosi, aby w rozdziale VI – „Wskaźniki monitorujące realizację celów strategii”, w pkt. 2.2. tabeli (str. 151), wykreślono wskaźnik utworzenia centrów usług społecznych (CUS) w 25% gminach do 31.12.2030 r. lub w 100% w przypadku zmiany przepisów prawa na obligatoryjne utworzenie CUS.

Jak wskazuje Federacja, w związku z utworzeniem CUS nie powstała więc żadna nowa jakość w dostępie do usług dla mieszkańców. Federacja, powołując się na inne źródła, podnosi, że ustawa nie spełniła pokładanych w niej nadziej. Tym samym niezrozumiałe jest dalsze zakładanie przekształceń OPS w CUS.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Federacji:

http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/437_21_opinia_strategia.pdf

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

02 listopada 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»
Federacja o 500+ po nowemu

Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku...»
Federacja reaguje

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

20 listopada 2020      TAGI:         
Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki...»
Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

30 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

Uwagi Federacji do rozporządzenia

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»
BruceCox » 07 grudnia 2021, 05:13

Jaka jest twoja ulubiona aktywność weekendowa?

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:37

New Balance 500 Rot 

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:32

adidas stan smith donna

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:27

adidas stan smith mike and sully

nowa21 » 06 grudnia 2021, 20:32

Dostaniecie coś do 500+ ????