Dodatek osłonowy z OPS – bezpłatne szkolenie online

Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca wprowadza nowe zadania zlecone wszystkim gminom. Polegają one na obowiązku ustalania prawa do dodatku osłonowego, wypłaty tego świadczenia, rozliczenia oraz sprawozdawania wykonanych wydatków.

Każdy szef OPS lub pracownik socjalny dobrze zna specyfikę zadań zleconych i wie, że nie są to kwestie łatwe w praktycznym zastosowaniu.

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie online już 7 lutego 2022 r., o godz. 08.00.
Podczas szkolenia ekspert – prawnik Michał Bochenek – szczegółowo omówi temat dodatku osłonowego.

Program szkolenia:

– Który organ (urząd) w gminie będzie odpowiedzialny za realizację nowej ustawy o dodatku osłonowym?
– Na jakiej podstawie OPS może zajmować się sprawami dodatków osłonowych? (ekspert omówi propozycje odpowiednich uchwał i upoważnień w zakresie przekazania zadań do realizacji OPS-om).
– Kto będzie uprawniony do dodatku osłonowego?
– Procedura ustalania uprawnień do dodatku osłonowego.
– W jakiej wysokości i na jaki okres będzie można przyznać dodatek osłonowy?
– Decyzja w sprawie dodatku osłonowego oraz procedura odwoławcza (zostaną omówione m.in. przypadki ewentualnych błędów pracowników przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku osłonowego oraz podpowiedzi, jak radzić sobie w takich wypadkach).
– Wniosek o dodatek osłonowy oraz załączniki do wniosku (jak prawidłowo zgromadzić dokumentację?).
– Wnioski gmin o dotacje do wojewody oraz rozliczenia dotacji na wypłaty dodatku osłonowego (w tym także koszty obsługi dla gminy/OPS-u).
– Omówienie spraw mogących stwarzać problemy praktyczne i odpowiedzi na Państwa pytania.

Więcej informacji na stronie:

https://bit.ly/dodatek-oslonowy-z-ops

Prelegent:

Michał Bochenek

Administratywista, prawnik; były orzecznik w samorządowym kolegium odwoławczym; pracownik, kierownik i dyrektor w jednostkach sektora finansów publicznych – w tym w ośrodku pomocy społecznej; specjalista w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego; autor wielu publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

Rejestracja:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/dodatek-oslonowy-z-ops

Organizator:

Wolters Kluwer Polska

Komentarze Dodatek osłonowy z OPS – bezpłatne szkolenie online (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

22 marca 2024      TAGI:      
Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych,...»
webinar_swiadczenia_rodzinne

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

27 listopada 2023      TAGI:         
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Prawidłowa ewidencja majątku kluczem do sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji

Prawidłowa ewidencja majątku kluczem do sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji (bezpłatne szkolenie online)

22 czerwca 2023      TAGI:         
Ostatni kwartał roku to czas, który wiele organizacji poświęca na przeprowadzenie...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»