Newsy      

Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego (Kochanów) – oferta pracy

Dom Pomocy Społecznej „Złota Rybka” w Kochanowie (woj. łódzkie) poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego.

Oferowane:

✔️umowa o pracę
✔️praca na pełen etat
✔️wynagrodzenie zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem (6000-8000 zł brutto)
✔️miejsce pracy – Kochanów 31, 96-130 Głuchów

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku praca socjalna, pedagogika lub politologia w zakresie polityki społecznej. Mile widziana specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym minimum trzyletniego w pomocy społecznej.
3. Znajomość specyfiki pracy (m.in. przepisy prawne) w jednostce pomocy społecznej i problematyki opieki nad osobami starszymi.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz pozostałych aktów prawnych regulujących sprawy pomocy społecznej.
2. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, biurowych i programów komputerowych (pakiet MS Office).
3. Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim.
4. Uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, personelu oraz osób odwiedzających Dom.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie, planowanie i koordynowanie pracy personelu.
2. Udzielanie informacji dot. pobytu, wykonywanie czynności związanych z przyjęciem nowego mieszkańca.
3. Znajomość aktualnej sytuacji zdrowotnej, opiekuńczej i pielęgnacyjnej mieszkańców.
4. Kontakt z rodzinami w istotnych sprawach, współpraca z kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych, sądami i prokuraturą.
5. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców oraz współpraca z pracownikiem socjalnym w kwestii dokumentacji.
6. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, ZUS i KRUS.
7. Inicjowanie zmian mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Dom.
8. Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań terapeutyczno – opiekuńczych.
9. Opracowywanie i prowadzenie projektów ze środków zewnętrznych.
10. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

1. Doświadczenie zawodowe / życiorys (CV).
2. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i wymagane w ogłoszeniu kwalifikacje zawodowe.
3. Kserokopie świadectw pracy, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

Więcej informacji:

https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-dzialu-terapeutyczno-opiekunczego-w-dps-kochanow-pow-skierniewicki,oferta,1001535025?sort=2&s=d6607b9a

 

 

 

 

Komentarze Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego (Kochanów) – oferta pracy (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Nowy wzór świadectwa pracy

Nowy wzór świadectwa pracy

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 15.05.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

20 marca 2023      TAGI:         
ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały...»
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?