Newsy      

Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy, które na stałe umocują pracę zdalną na tle przepisów prawa.

Już na etapie projektu zostaje wprowadzona definicja pracy zdalnej. Projektodawca rozumie przez nią taką pracę, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projektodawca przewiduje pracę zdalną całkowitą oraz hybrydową. Jej wybór będzie zależny od potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
Jednocześnie pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

• pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• pracownicę w ciąży,
• pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
• pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł jednak odmówić pracy zdalnej w/w pracownikowi ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy.
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej będzie musiał mu zapewnić narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna-wkrotce-w-kodeksie-pracy-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

12 kwietnia 2021      TAGI:         
W dniu 8.04.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Coraz bliżej zmian w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jak...»
Praca zdalna w urzędach znowu dłużej

Praca zdalna w urzędach znowu dłużej

10 maja 2021      TAGI:         
W dniu 6 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja...»
Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Praca zdalna w dłużej w urzędach

Praca zdalna w urzędach dłużej

16 lutego 2021      TAGI:      
W dniu 11 lutego 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające...»