Newsy      

Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy, które na stałe umocują pracę zdalną na tle przepisów prawa.

Już na etapie projektu zostaje wprowadzona definicja pracy zdalnej. Projektodawca rozumie przez nią taką pracę, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projektodawca przewiduje pracę zdalną całkowitą oraz hybrydową. Jej wybór będzie zależny od potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
Jednocześnie pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

• pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• pracownicę w ciąży,
• pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
• pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł jednak odmówić pracy zdalnej w/w pracownikowi ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy.
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej będzie musiał mu zapewnić narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna-wkrotce-w-kodeksie-pracy-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
mObywatel coraz sprawniejszy

mObywatel coraz sprawniejszy

17 stycznia 2023      TAGI:      
Od 9 stycznia 2023 r. w aplikacji mObywatel zostały udostępnione nowe funkcje. Wśród...»
Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 lipca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»