Newsy      

Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy, które na stałe umocują pracę zdalną na tle przepisów prawa.

Już na etapie projektu zostaje wprowadzona definicja pracy zdalnej. Projektodawca rozumie przez nią taką pracę, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projektodawca przewiduje pracę zdalną całkowitą oraz hybrydową. Jej wybór będzie zależny od potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
Jednocześnie pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

• pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• pracownicę w ciąży,
• pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
• pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł jednak odmówić pracy zdalnej w/w pracownikowi ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy.
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej będzie musiał mu zapewnić narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna-wkrotce-w-kodeksie-pracy-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Praca zdalna w administracji

Praca zdalna w administracji

24 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 21 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

16 września 2022      TAGI:         
Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej....»
Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

20 marca 2023      TAGI:         
ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały...»
Skarbówka wybierze najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe

PIT za 2021 rok – czasu coraz mniej

26 kwietnia 2022      TAGI:         
Jak przypomina Ministerstwo Finansów, zeznania podatkowe PIT za 2021 r. trzeba złożyć...»