Decyzja ostateczna od zaraz….

W dniu 27 kwietnia 2023r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Ustawa nowelizuje wiele aktów prawnych, w tym dopiero co ujednolicony tekst kodeksu postepowania administracyjnego.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 127 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „
§ 1a. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.”;

2) w art. 127a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.”.

Dużą zmianę wprowadza dodanie po dotychczasowym § 1, § 1a. Dzięki tej zmianie spełnienie przesłanek w nim zawartych będzie wiązało się z ostatecznością decyzji administracyjnej

Zmiana brzmienia art. 127a § 1 zdaje się mieć wymiar kosmetyczny – porządkujący.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000080301.pdf

Komentarze Decyzja ostateczna od zaraz…. (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»
Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

08 kwietnia 2024      TAGI:   
Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności...»
KSeF po nowemu

KSeF po nowemu

05 kwietnia 2024      TAGI:      
W ostatnim czasie Ministerstwo przeprowadziło cykl spotkań o charakterze konsultacyjnym...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?