Szkolenia      

Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – Edycja 2024

Szkolenie video (nagrane)

Cena szkolenia: 349 zł brutto

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania szkolenia: 3 godz. 26 min.

💶Cena obejmuje:

– 7-dniowy dostęp do szkolenia do wielokrotnego dosłuchania;
– Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu;
– Autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów;
– Certyfikat uczestnictwa.

✍ Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie wniosku przygotowywanego w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, założeń Programu “Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 i jego zmian oraz towarzyszącej temu dokumentacji (kalkulacja kosztów i informacje opisowe). Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów programowych (stanowiących załączniki do Programu, w tym NOWE wzory) oraz własnymi dokumentami wewnętrznymi, które mogą zostać dodatkowo
zastosowane przez pracowników OPS/CUS (udostępnienie gotowych wzorów). Dodatkowo wskazanie wzorów dokumentacji księgowej – zmiany w Polityce rachunkowości – opis dowodów księgowych. Uczestnicy otrzymają informacje jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o finansach publicznych w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Prowadząca wskaże praktyczne porady z realizacji Programu z ubiegłych edycji i nowe zapisy Programu, które należy zastosować w edycji 2024. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

✍ Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom Wydziałów Polityki Społecznej urzędów wojewódzkich, OPS/CUS, Gmin/Powiatów, którzy będą wdrażać założenia Programu, nadzorować, monitorować, czy bezpośrednio realizować zadanie. Księgowym, pracownikom służb finansowo-księgowych oraz kierownikom jednostek (OPS/CUS) nadzorującym realizację Programu.

✍ Nabyte umiejętności:

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy Programu i wymagane załączniki, będzie wiedział, gdzie MRiPS dokonało zmian w zapisach Programu tegorocznej edycji. Najważniejszym aspektem będzie nabycie umiejętności założenia konta w Generatorze FS, utworzenia wniosku ze wskazaniem gotowych przykładów uzasadnień kryteriów oceny merytorycznej wniosku. Uczestnicy podczas szkolenia w sposób praktyczny przygotują wniosek “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 “krok po kroku” w oparciu o liczne przykłady. Prowadząca omówi każdy załącznik programowy, umowę o dofinansowanie – dzięki czemu uczestnicy nie będą mieć wątpliwości, jak
prawidłowo realizować założenia Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 i wypełniać towarzyszącą temu dokumentację. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z zobowiązaniami gminy dot. realizacji Programu, objęte umową o dofinansowanie. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów, a nawet refundacji wydatków oraz zmian w polityce rachunkowości. Zakres sprawozdawczości, również zostanie omówiony “krok po kroku”. Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji Programu o których należy pamiętać przystępując do jego realizacji.

📰 Program szkolenia

📌 Moduł I – Wniosek.

Temat 1 – Wniosek w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

– Założenie konta lub jego wykorzystanie z innych programów.
– Utworzenie Profilu JST lub jego weryfikacja.
– Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze FS.
– Omówienie poszczególnych pozycji wniosku z podaniem przykładów.
– Kalkulacja kosztów zadania – metodologia obliczeń, limity i źródła finansowania.
– Koszty obsługi zadania – powiązanie ich z celami Programu.
– Budżet zadania – jak go prawidłowo przygotować – kompleksowo i czytelnie z
zachowaniem progów % kosztów.
– Kryteria oceny merytorycznej – przykłady – kompleksowe omówienie obszarów
oceny.
– Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze FS – omówienie wzoru.

– Zmiana wniosku – możliwości i obowiązki.

📌 Moduł II – Założenia Programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2024

Temat 1 – Główne założenia Programowe.

– Komu jest dedykowany Program? – nowa definicja “Uczestnika Programu”.
– Dla kogo jest świadczona bezpośrednia opieka – zakres niepełnosprawności?
– W jakim zakresie będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej?
– Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej? – kwalifikacje opiekunów i
dokumentacja – ZMIANY.
– W jakim miejscu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej i kto o tym decyduje?
– ZMIANY.
– Kto może być realizatorem Programu? – Promowanie faktu zlecania zadania
podmiotom ekonomii społecznej.
– Kiedy udzielić wsparcia w ramach pobytu dziennego, a kiedy całodobowego?
– Jakie mamy limity godzinowe i kwotowe realizacji Programu? ZMIANY.

Temat 2 – Podpisanie umowy o dofinansowanie.  Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument?

– Zakres umowy o dofinansowanie – omówienie.
– Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie, a
do jakich realizator zadania?

Temat 3 – Rekrutacja uczestników Programu.

– Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu? – Kto ją wypełnia?
– Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika?
– Jaki dokument należy wypełnić, aby udokumentować sprawowanie bezpośredniej i
całodobowej opieki nad uczestnikiem oraz deklarację wspólnego zamieszkania?
– Jaki dokument powinien wypełnić uczestnik, aby wskazać osobę, która będzie
świadczyła usługi opieki wytchnieniowej na jego rzecz?
– Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu?
– Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu?
– Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?

Temat 4 – Nabór kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady.
– Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat?
– Jak udokumentować wskazanie przez uczestnika kandydata na opiekuna?
– Jaką formę zatrudnienia wybrać?
– Kto powinien prowadzić dokumentację zatrudnionych opiekunów?
– Co z opiekunami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej?
– Czy nadzorujemy ich wybór i realizację?

Temat 5 – Zakres czynności opiekunów.

– Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej? – podstawa
rozliczenia gminy/powiatu.
– Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji?
– Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?

Temat 6 – Realizacja usług opieki wytchnieniowej.

– Jak prowadzić harmonogram pracy opiekunów?
– Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej?
– Jakie czynności dokumentować, a jakie nie?
– Kto potwierdza wykonanie usługi?

Temat 7 – Ewidencja dodatkowych kosztów.

– Jak prowadzić ewidencję zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej?
– Jakie koszty będą kwalifikowane przy realizacji usług opieki wytchnieniowej w
miejscu zamieszkania uczestnika?
– Kiedy powinniśmy zapewnić uczestnikom wyżywienie?
– Kiedy i jak będziemy mogli rozliczyć koszty dostaw mediów i innych opłat w placówce,
w której przebywa uczestnik Programu?
– Jakie koszty zostaną uznane za niekwalifikowane?

Temat 8 – Zadania Ministra, Wojewody i Gminy/Powiatu.

– Podział kompetencji.
– Obowiązki.
– Terminy i zakres działania.

Temat 9 – Ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

– Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków?
– Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS/CUS?
– Jak dokonywać refundacji wydatków? – jakie dokumenty przygotować?
– Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów?
– Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?

Temat 10 – Obowiązki informacyjne gminy/OPS.

– Jak przygotować plakat informacyjny?
– Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek
informacyjny?
– Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?
– Jak i gdzie stosować logo MRiPS?

– Co z oznaczaniem profili prowadzonych przez MRiPS kiedy go powoływać w mediach
społecznościowych?

📌Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://jazwinska-szkolenia.pl/sklep/opieka-wytchnieniowa-dla-jst/

Zapraszamy do kontaktu:
Monika Szczepanik
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

Komentarze Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – Edycja 2024 (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy 2024 r. Ochrona odbiorców w 2024 r., czyli co nowego w rządowej tarczy energetycznej

20 grudnia 2023      TAGI:      
Zapraszamy na szkolenie pt. "Dodatek osłonowy 2024 r. Ochrona odbiorców w 2024 r.,czyli...»
bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
KONKURS

Noworoczne Losowanie Karnetów na szkolenia online 2024

21 grudnia 2023      TAGI:      
📢UWAGA ❗UWAGA❗ OGŁASZAMY 🎉NOWOROCZNE LOSOWANIE KARNETÓW...»
Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2023. Praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu

10 marca 2023      TAGI:      
Zapraszamy na praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu „Opieka wytchnieniowa” –...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»