Newsy      

Wynagrodzenie pracownika a dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w kontekście wynagrodzenia pracowników pełniących funkcje publiczne od zawsze budził kontrowersje. W jednym z nowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd jasno wyjaśnia niuanse tkwiące we wskazanej materii.

W orzecznictwie sądów administracyjnych konsekwentnie wyrażany jest pogląd, iż wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w podmiotach państwowych i samorządowych jest jawne. Zasada jawności publicznej gospodarki finansowej stanowi jedną z gwarancji realizacji konstytucyjnej zasady prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej, a także osób pełniących funkcje publiczne.

Na gruncie orzeczenia NSA wyjaśnia, że żądanie informacji o wynagrodzeniu pracowników, wymienionych z imienia i nazwiska, nie jest żądaniem informacji publicznej, jest podzielany w orzecznictwie sądów administracyjnych niezwykle rzadko. Pogląd ten nie zasługuje na akceptację, ponieważ sposób sformułowania wniosku przez żądanie udostępnienia informacji o wynagrodzeniu pracowników urzędu w gruncie rzeczy z imienia i nazwiska, gdyż przypisanie do wnioskowanych stanowisk danych osób nie stanowi większego problemu, nie powoduje, że wniosek ten przestaje być wnioskiem o informacje o sposobie wydatkowania środków publicznych. Zatem nadal jest wnioskiem o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i zasadach funkcjonowania tych podmiotów, majątku publicznym i ciężarach publicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 lit. h w/w ustaway.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego każde wydatkowanie środków publicznych jest sprawą publiczną, bez względu na cel, jaki jest realizowany. Ochrona prywatności pracowników w zakresie wypłacanego im ze środków publicznych wynagrodzenia powinna być realizowana nie na etapie kwalifikacji prawnej żądanych informacji, lecz przez ewentualne ograniczenie dostępu do tych informacji publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy.

Jak wywodzi NSA, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Informacje dotyczące kwot wynagrodzeń, jak i składników tych wynagrodzeń oraz nagród, finansowane są ze środków publicznych i wypłacane za wykonywaną pracę, tym samym stanowią informację publiczną, niezależnie od tego, czy są to stałe elementy wynagrodzenia, czy fakultatywne lub uznaniowe.

Konkludując, zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/809E38D21D

Komentarze Wynagrodzenie pracownika a dostęp do informacji publicznej (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej

23 sierpnia 2023     
6 września 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie...»
WSA o informacji publicznej i Facebooku

WSA o informacji publicznej i Facebooku

16 lutego 2023      TAGI:      
Jak wynika z orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim, profil organu na Facebooku mający...»
Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2024

14 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd przyjął właśnie projekt dotyczący płacy minimalnej w roku 2024. Podobnie...»
Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

14 września 2023      TAGI:         
W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia