Newsy   

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności
zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Wskazana ustawa m.in. przewiduje zastąpienie dotychczasowych świadczeń wskazanych w:
1) ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 883) – rodzinnego kapitału opiekuńczego,
2) ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r.
poz. 338) – dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
– trzema rodzajami świadczeń tj.: świadczeniem „aktywni rodzice w pracy”, świadczeniem
„aktywnie w żłobku” i świadczeniem „aktywnie w domu”.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, docelowo będzie przysługiwało jednej z 3 grup
osób uprawnionych:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo
ojca, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, albo
3) osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej albo osobie prowadzącej rodzinny dom
dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).
Pod warunkiem spełnienia jednego z warunków tj.:
1) dziecko, na które ma być przyznane świadczenie, nie może być objęte opieką w żłobku,
klubie dziecięcym, przedszkolu albo sprawowaną przez dziennego opiekuna,
2) osoby uprawnione muszą wykazać się „aktywnością zawodową”,
3) osoby uprawnione z tytułu aktywności zawodowej muszą podlegać ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym od podstawy, której łączna wysokość wynosi nie mniej niż 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustawa przewiduje pewne wyjątki od tej zasady).

Kolejny rodzaj świadczenia tj. „aktywnie w żłobku” będzie adresowany do wnioskodawców,
których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną
przez dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 3. rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie
dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia

Ostatnim ze wskazanych w ustawie świadczeń jest świadczenia pn. „aktywnie w domu”.
Adresowane jest do rodziców/opiekunów faktycznych, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie
„aktywnie w domu” będzie przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc
życia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dot. podpisanej ustawy pod adresem:

https://www.prezydent.pl/pawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2024-
r,86884

Komentarze „Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta

28 lipca 2023      TAGI:      
Ustawa o świadczeniu wspierającym właśnie doczekała się podpisu prezydenta. Przypomnijmy:...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
„Aktywny samorząd” w 2023

„Aktywny samorząd” w 2023

13 lutego 2023      TAGI:      
Już od 1 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w Systemie...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
Mixonek1 » 20 lipca 2024, 23:09

Akcesoria termoaktywne idealne na prezent

raffas » 20 lipca 2024, 12:28

dodatek samotna matka

oiranda » 19 lipca 2024, 20:36

Erotyczne Spotkania