Newsy   

Reforma pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ruszyło z pracami nad reformą pomocy społecznej. W tym celu został powołany Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej.

Wskazany zespół pochyli się m. in. nad weryfikacją dostępności świadczeń i usług społecznych, sytuacją pracowników systemu pomocy społecznej, oceną funkcjonowania instytucji całodobowych oraz ich finansowania.

Nadto kluczowym zdaje się przygotowanie nowych regulacji w zakresie ustalania kryteriów dochodowych.

Dotychczasowy mechanizm przewiduje weryfikację kryteriów co 3 lata, co zdaje się wymykać potrzebom świadczeniobiorców. Wskazana weryfikacja zdaniem Ministerstwa winna być dokonywana co roku.

Zapowiadana przez Ministerstwo reforma pomocy społecznej docelowo powinna doprowadzić do integracji różnych form wsparcia oraz współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami, a w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań pomocowych.

Należy pamiętać, że podejmując problematykę tak newralgicznej materii, należy mieć na uwadze fakt, że na samym jej końcu jest grupa odbiorców, która pomimo własnych wysiłków nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-20-latach-obowiazywania-ustawy-czas-na-kompleksowa-reforme-systemu-pomocy-spolecznej-ruszyly-prace-zespolu-przy-mrpips

Komentarze Reforma pomocy społecznej (3)

      1 + 1 = ?    
Przepis odnośnie wymagań kwalifikacyjnych na kierownika w pomocy społecznej jest bezsensowny. Z niego wynika, że najczęściej to pracownik socjalny moze zostać kierownikiem. Wiedza pracownika socjalnego jest ograniczona do niesienia pomocy ale pod względem administracyjnym jest minimalna. Stanowisko kierownika to przede wszystkim odpowiedzialność i obowiązek stworzenia masy regulaminów (pracy, wynagrodzenia, organizacyjny, pracy), a to wymaga wiedzy administracyjnej. Poza tym kierownik musi posiadać umiejętność kierowania, motywowania i integrowania zespołu pracowników. Nie oszukujmy się, że pracownik socjalny to dobry menedżer.
DODAŁ: Ewa DNIA 19 lipca 2024 O 08:30
Powiedziałabym, że w pierwszej kolejności, trzeba by zainteresować się, kto ma być kierownikiem w pomocy społecznej? Moim zdaniem nie powinien to być pracownik administracyjny, czy nauczyciel, czy człowiek bez predyspozycji pracy z drugim człowiekiem. Proszę o zainteresowanie się nadmiarem pracy pracownika socjalnego. Kierownictwo nie widzi problemu.
DODAŁ: norek DNIA 09 lipca 2024 O 09:00
W pierwszej kolejności reformę pomocy społecznej Ministerstwo powinno rozpocząć od zmian przepisów odnośnie kwalifikacji zawodowych jakie muszą posiadać osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. Jeśli nie zaczniemy od tego, to za chwilę nie będzie miał kto realizować zadań z pomocy społecznej. Większość ośrodków posiada wolne etaty i osoby chętne do pracy aplikujące o zatrudnienie, ale nie spełniające wymogów zawartych w przepisach. Może należało by się zastanowić nad zmianą przepisów aby większa ilość chętnych osób miała możliwość zatrudnienia w tym zawodzie.
DODAŁ: ANETA DNIA 05 lipca 2024 O 08:01

ZOBACZ PODOBNE

Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»