Newsy

Ustawa dla pracowników socjalnych

Rok 2004: Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych PTPS pojawiła się długo oczekiwana przez nas informacja na temat aktualnego przebiegu prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego. Ogłaszamy więc, że Rada Pomocy Społecznej powołała już Zespół Zadaniowy ds. projektu tej ustawy. Proponowany przez Pana Cezarego Miżejewskiego MGPiPS czas na przygotowanie dopracowanej wersji projektu to okres do dnia 15 czerwca 2004 r. Ustawa powoła do życia samorząd zawodowy pracowników socjalnych.

Rok 2002 – 2010

Wieści dotyczące prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego

W kwietniu 2004 roku Internetowy organ prasowy Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych PTPS www.ptps.ops.pl informuje:

„Zgodnie z wcześniejszą informacją, przekazaliśmy ministerstwu nasz wniosek o podjęciu prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego wraz z dotychczas wypracowanym wspólnie dzięki konsultacjom, szkicem do projektu ustawy. Nasza inicjatywa została przychylnie przyjęta przez min. Banach. Dzięki temu Rada Pomocy Społecznej powołała Zespół Zadaniowy, który ma się podjąć przygotowania projektu interesującej nas ustawy.

Obecny wiceminister zajmujący się sprawami pomocy społecznej pan Cezary Miżejewski, również sprzyja idei ustawowego określenia formuły naszego zawodu. Nie bez znaczenia jest ogólnopolska manifestacja naszego oczekiwania na zapisy tej ustawy – prosimy tu o kolejne listy do ministerstwa!

15 czerwca – to termin zaproponowany przez pana Miżejewskiego na przygotowanie projektu. Ale to dopiero wstęp, nawet nie początek długiego procesu legislacyjnego.

Skład Zespołu Zadaniowego działającego przy Radzie Pomocy Społecznej, przygotowującego projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

1. Barbara Kucharska – koordynacja prac Zespołu w imieniu Rady – PTPS,

2. Jerzy Gierlacki – przedstawiciel MGPiPS,

3. Krystyna Małecka – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

4. Elżbieta Kurzępa – przedstawicielka NSZZ \”Solidarność\”,

5. Bogdan Grzybowski – przedstawiciel OPZZ,

6. Jerzy Szmagalski – przewodniczący Centralnej Komisji Egazminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych,

7. Jacek Kowalczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej,

8. Maria Remiezowicz – Rada Pomocy – przedstawicielka stowarzyszenia \”Wrzos\”,

9. Elżbieta Wolska – pracownik socjalny OPS Warszawa Ochota.\” ( www.ptps.ops.pl kwiecień` 2004 )

więcej na temat prac nad projektem ustawy w serwisie ops.pl oraz innych serwisach internetowych od 2002 roku:

Losy ustawy pracowników socjalnych`2010

Oświadczenie senatora Czesława Ryszki – sierpień 2010

Interpelacja 13414 [ tutaj ].doc

Pracownicy socjalni nie mają czasu na pracę z rodziną – październik`2009

Warto zawalczyć o swoje! – 26 sierpnia 2009

Warszawa: spotkanie pracowników socjalnych – październik`2008

Już wiemy, co się dzieje z ustawą – sierpień`2008

Czego chcą pracownicy socjalni?

VIII OKPS dwa spotkania RPS

Informacja Komitetu Obywatelskiego – 08.06.2008

Informacja Komitetu Obywatelskiego – 25.05.2008

Informacja Komitetu Obywatelskiego – maj`2008

III spotkanie Komitetu Obywatelskiego

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego – nowy projekt

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego. Projekt rządowy z dnia 20.02.2008 [ tutaj ]

Spotkanie Obywatelskiego Komitetu w sprawie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego – kwiecień`2008

Zielone światło dla pracy socjalnej – marzec`2008

Senat RP w sprawie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego – luty`2008

MPiPS wznawia prace nad ustawą pracowników socjalnych

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – rok 2008

Pierwsza Konferencja OUTREACH – wrzesień`2007

Pracownikom socjalnym będzie przybywało zadań – sierpień`2007

Ustawa bez samorządu zawodowego – lipiec`2007

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SOCJALNYCH! – czerwiec`2007

Prezent od Holendrów

Senator Ryszka do uczestników VII OKPS

KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Jednak bez samorządu. Projekt ustawy z dnia 10.05.2007

Co gryzie pracodawcę? – 13.05.2007

Pomarańczowy Dzień: 4-6 czerwca 2007

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego w google images [ tutaj ]

Apel w sprawie ustawy pracowników socjalnych – 2.05.2007

Pracownicy socjalni kolejny raz upokorzeni?

Projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego z dnia 15 marca 2007

Psychologów szanują – 7 kwietnia` 2007

Częstochowa chce ustawy – 20 marca`2007

Samorządowcy o ustawie pracowników socjalnych

NSZZ Solidarność Region Częstochowski o ustawie pracowników socjalnych – marzec`2007

Piotrków Trybunalski o ustawie pracowników socjalnych

Problemy Społeczne o ustawie pracowników socjalnych

ISP o ustawie pracowników socjalnych

Praca Socjalna również w DPS – 8.02.2007

Koniec konsultacji międzyresortowych – 2.02.2007

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego. Projekt z dn. 19.01.2007 roku [ tutaj ] pdf

Powstanie nowy samorząd zawodowy – 16.01.2007

Wraca ustawa o zawodzie pracownika socjalnego – ngo.pl

Spotkanie z senatorem Augustynem

Będzie ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Z nowym rokiem……. styczeń`2007

* * *

Ministerialna cisza – 15 grudnia 2006

Szansa dla ustawy o zawodzie pracownika socjalnego – grudzień`2006

ZAŁOŻENIA DO USTAWY O ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO RPS PI – październik`2006

Ustawa pracowników socjalnych – Głogów`2006

50 pytań do pracowników socjalnych – ankieta CIS SIC!

Spotkanie w Głogowie – październik`2006

Ustawa pracowników socjalnych – wrzesień` 2006

Ogólnopolska Lista Postulatów – RPS PI wrzesień`2006

Pomarańczowe Kielce

Postulaty Szczecina – lipiec`2006

Kampania „Zdrowe i Przyjazne Miejsce Pracy” – lipiec`2006

Pomarańczowy Szczecin

Przełom w rozmowach nad ustawą – Kraków 24 czerwca 2006

Do uczestników krakowskiego spotkania

Projekt powstaje, czy już jest?

Pomarańczowy Kraków

KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – 2006

Pomarańczowy Kętrzyn

Pomarańczowa Częstochowa

Pomarańczowy Ciechanów – czerwiec`2006

Spotkania Pomarańczowej Inicjatywy

Spotkanie we Wrocławiu – 29 maja 2006

Relacja ze spotkania w Pruszczu Gdańskim

Pomarańczowe Spotkanie w Warszawie – maj`2006

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego – ankieta PTPS

Ustawa wszystkich pracowników socjalnych

Nowy Zespół Nowy Projekt – kwiecień`2006

Pracownicy socjalni spotkali się w Olsztynie – marzec`2006

Pracownicy socjalni się organizują – luty`2006

Rząd ma większość w parlamencie – 2006 rok

Pomarańczowa Inicjatywa Pracowników Socjalnych

PTPS o pracownikach socjalnych – październik` 2005

Ustawy o zawodzie pracownika socjalnego teraz nie będzie – sierpień` 2005

Rządowy projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego

Projekt ustawy o pracowniku socjalnym – czerwiec` 2005

Exodus pracowników socjalnych

Cezary Miżejewski o ustawie pracowników socjalnych

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego. Projekt aktualny

A jednak ustawa dla pracowników socjalnych

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Forum ops.pl: Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego – maj` 2005

Forum ops.pl: Kto nie lubi pracowników socjalnych? – kwiecień\’ 2005

Forum ops.pl: W sprawie ustawy…

Rząd nie chce samorządu

Kto ma węża w kieszeni ?

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego – uzgadniana

Komitet Ministrów Rady Europy w sprawie pracowników socjalnych

Ryszard Majer: List otwarty do pracowników socjalnych

Spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej

Ustawa pracowników socjalnych – konsultowana

SAMORZĄDOWCY o samorządzie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni chcą nie tylko samorządu

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego. WYBÓR NALEŻY DO NAS

PAP o ustawie pracowników socjalnych – marzec` 2005

Projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych z dn. 25.02.2005 [ tutaj ] – wersja odzyskana z zasobów Internetu po ingerencji nieznanych sprawców na przełomie VI/VII 2006 – red. ops.pl angoc 6 lipca 2006

MPS do pracowników socjalnych

Ustawa pracowników socjalnych w MPS

APEL PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH DPS – luty` 2005

Rzeczpospolita o ustawie pracowników socjalnych

Wiadomości ngo.pl: Pracownicy socjalni w organizacjach pozarządowych

Kim jest pracownik socjalny?

Wiadomości ngo.pl: Losy projektu ustawy pracowników socjalnych w rękach ministerstwa

Bez gwarancji płacowych w ustawie

Minister Pater o pracownikach socjalnych

Głos w sprawie ustawy pracowników socjalnych

PAP o ustawie pracowników socjalnych

Projekt ustawy o profesji pracownika socjalnego – październik` 2004
do pobrania [ tutaj ] – wersja odzyskana z zasobów Internetu po ingerencji nieznanych sprawców na przełomie VI/VII 2006 – red. ops.pl angoc 11 lipca 2006

Ustawa o profesji pracownika socjalnego niebawem w Sejmie

Apel pracownika socjalnego

DPS w sprawie ustawy pracowników socjalnych

FORUM ops.pl: Będziemy \”dochodzeniowcami\” komorników !!!

Za mało pracowników !

Wiadomość z Gdańska

Poseł Rokita o pracownikach socjalnych

Nie będzie kolejnej zamkniętej korporacji

Ustawa pracowników socjalnych – spotkanie

Pracownicy socjalni w służbie zdrowia

Ustawa pracowników socjalnych

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA: Trwa dyskusja nad projektem ustawy o profesji pracownika socjalnego

FORUM Dyskusyjne MOPR Poznań: Samorząd zawodowy pracowników socjalnych

Informacja Zespołu Zadaniowego – lipiec` 2004

Działa Zespół Zadaniowy

Ministerstwo Polityki Społecznej do pracowników ośrodków pomocy społecznej

Wiadomości ngo.pl: pracownik socjalny – również w organizacji

FORUM dps.pl: Ustawa o zawodzie

FORUM SIC!: Zawód pracownika socjalnego w naszym kraju

Do wszystkich pracowników socjalnych

Uprawnienia pracownika socjalnego

FORUM dps.pl: Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Pracownik socjalny nie tylko do wypłaty pieniędzy

Jak docenić pracownika socjalnego?

Do Europy z dobrze przygotowaną kadrą socjalną

Pracownik socjalny i jego samorząd

Informacja o ustawie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni działają

IV Konferencja Pracowników Socjalnych

Pracownicy socjalni równouprawnieni

Drugi APEL pracowników socjalnych

FORUM ops.pl: Więcej przywilejów dla pracowników socjalnych !

Pracownik socjalny ale jaki?

Senat przywrócił co Sejm odrzucił

MGPiPS: List do pracowników Pomocy Społecznej

Polska – Holandia 100:10

Gdzie jest projekt naszej ustawy?

Co z ustawą pracowników socjalnych?

PTPS: Czy chcemy ustawy o zawodzie pracownika socjalnego ?

O ustawie cicho sza

Klient czy partycypant?

FORUM ops.pl: 65 letni pracownik socjalny

FORUM ops.pl: Ustawa o zawodzie Pracownika Socjalnego

OPS Warszawa Śródmieście: Głos w sprawie ustawy

Dodatkowy urlop dla pracowników socjalnych

Ustawa o zawodzie \’pracownik socjalny\’

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

USTAWA dla pracowników socjalnych

Stare Forum ops.pl: Ustawa o Zawodzie Pracownika Socjalnego

Stare Forum ops.pl: Ustawa o profesji \”pracownik socjalny\”

MOPS Tarnów: Uwagi do projektu ustawy

MOPS Wrocław: Opinie, Uwagi oraz Propozycje

MOPR Włocławek: Uwagi do projektu ustawy

Nowa rola służb społecznych

Założenia do ustawy, informacje ogólne – grudzień` 2002

źródło: www.ptps.ops.pl oraz www.ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ustawa dla pracowników socjalnych (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów...»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
1000 zł dla pracowników socjalnych

1000 zł dla pracowników socjalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz...»
Dodatki dla pracowników socjalnych „w drodze”

Dodatki dla pracowników socjalnych „w drodze”

23 maja 2024      TAGI:      
Prezydent podpisał nowelizację ustaw o pomocy społecznej umożliwiającą wprowadzenie...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp