Archiwalne

Wrocław: szkolenia DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza w styczniu 2009r. na cykl szkoleń poświęconych profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Trening autogenny: 11.01.2009, Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia: 23.01.2009, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 31.01.- 01.02.2009.

Trening autogenny
Termin: 11.01.2009
Czas szkolenia: 09.00-16.00
Koszt szkolenia: 200 zł

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z założeniami teoretycznymi leżącymi u podstaw treningu, poznają sposób przeprowadzania ćwiczeń, przeciwwskazania, skutki uboczne, korzyści.

Tematyka szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne.
2. Zasady przeprowadzania treningu.
3. Korzyści i przeciwwskazania.
4. Nauka poszczególnych etapów relaksacji:
• Wyciszenie
• poczucie ciężaru
• ćwiczenie poczucia ciepła
• koncentracja na rytmie serca
• ćwiczenie oddechu
• ćwiczenie splotu słonecznego
5. Medytacje autogenne.

Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia
Termin: 23.01.2009
Czas szkolenia: 09.00-16.00
Koszt szkolenia: 200 zł

Niniejsze szkolenie skierowane jest do profesjonalistów pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia psychotyczne), bądź z rodzinami osób chorych. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych – lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów.
Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej, pracę nad przypadkiem. Program został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym są zaburzenia psychotyczne, jakie są objawy psychopatologiczne i metody leczenia.
Celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości poszerzenia wiedzy dotyczącej diagnostyki i psychoterapii, mając na uwadze, że sukces terapii i najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej zależą od udanej współpracy lekarza psychiatry, psychologa, pacjenta i jego rodziny.
Tematyka szkolenia:
1.Objawy psychopatologiczne zaburzeń psychotycznych. Objawy w okresie przedchorobowym.
2.Współcześnie obowiązujące klasyfikacje kliniczne. Klasyfikacja zaburzeń psychotycznych w ICD-10.
3. Grupy zaburzeń psychotycznych. Schizofrenia. Zaburzenia schizotypowe. Zaburzenia urojeniowe. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia schizoafektywne. Organiczne zaburzenia psychotyczne.
4. Metody leczenia zaburzeń psychotycznych.
Farmakoterapia. Psychoterapia. Współpraca z rodziną osoby chorej.
5. Formy psychoterapii i rehabilitacji. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Psychoedukacja pacjenta. Trening społecznych kompetencji. Terapia poprzez środowisko. Zajęcia kreatywne.
6. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji pacjenta. Problemy i zadania rodziny. Komunikacja i współpraca. Nadmierna opiekuńczość. Nadmierne uwikłanie uczuciowe. Agresja i krytycyzm. Kontakty społeczne.
7. Terapia pacjentów psychotycznych – praca z parami małżeńskimi.
8. Terapia pacjentów psychotycznych- rodziny z dziećmi.
9. Problemy specjalne utrudniające pracę z rodziną- nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, kazirodztwo, wykorzystanie seksualne dzieci, samobójstwo, niesprawność fizyczna, gdy rodzina odrzuca pomoc terapeutyczną. 10. Współpraca lekarza psychiatry i psychologa w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
11.Przypadki kliniczne- omówienie. Praca własna i w grupach. 12. Konstruowanie programu terapeutycznego dla pacjentów psychotycznych.

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży- diagnoza, terapia, profilaktyka
Termin: 31.01.2009
Czas szkolenia: 09.00-16.00
Koszt szkolenia: 200 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych.
Tematyka szkolenia:
1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń.
Czynniki biologiczne, psychospołeczne.
2.Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
3.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Zaburzenia rozpoczynające się we wczesnym dzieciństwie do 6 r.ż. Niepełnosprawność umysłowa. Całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera- diagnoza, terapia.
5. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia funkcjonowania społecznego.
6. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.
Zaburzenia hiperkinetyczne. Tiki. Zaburzenia zachowania- diagnoza, terapia.
7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne- diagnoza, terapia.
8. Metody psychoterapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. Terapia behawioralna. Terapia poznawcza. Systemowa terapia rodzin. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa.
9. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Termin: 31.01.- 01.02.2009
Czas szkolenia: 09.00-16.00
Koszt szkolenia: 400 zł

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, studentów i wszystkich zainteresowanych tych tematyką.
Tematyka szkolenia:
1. Rodzina jako system.
2. Rozwój rodziny- ciągłość i zmiany.
3. Praca z rodziną w ujęciu systemowym.Fazy rozwoju rodziny.
4. Mapa rodziny.
5. Czym jest przemoc? Rodzaje przemocy.
6. Przemoc, jako zjawisko cykliczne.
7. Kim jest sprawca?
8. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. Przyczyny pozostawania w związku ze sprawcą przemocy
9. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
10. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną.
11. Przemoc wobec dziecka. Dziecko, jako ofiara przemocy seksualnej.

Miejsce szkolenia:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4 50-347 Wrocław
www.dcp.wroclaw.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wrocław: szkolenia DCP (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie

kk1990 » 24 lipca 2024, 12:22

orzeczenie

Karolina914 » 24 lipca 2024, 12:20

Wezwanie do uzupełnienia braków