Archiwalne

Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa łódzkiego

Szkolenia/warsztaty i wizyty studyjne organizowane w ramach realizacji projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”. Szkolenia skierowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Okres realizacji kwiecień – listopad 2011 roku. Miejsce szkoleń: teren województwa łódzkiego.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 2007 roku realizuje projekt systemowy, w ramach Poddziałania 7.1.3. Od 2007 r. wsparciem objętych zostało łącznie 2561 Beneficjentów.

W roku 2011 przewidziano organizację szkoleń i wizyt studyjnych dla 1145 osób.
Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną, a także za pomocą faxu
i listownie. Rekrutacja uczestników szkoleń będzie prowadzona w okresie od IV do XI 2011 r. Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych. Dopuszcza się, aby 1 osoba wzięła udział w nie więcej niż 3 szkoleniach.

Dla każdego ze szkoleń/warsztatów i wizyt studyjnych określona zostanie grupa docelowa, w zależności od jego tematyki.

W trakcie szkoleń rozdawane będą uczestnikom ankiety ewaluacyjne, obejmujące również potrzeby szkoleniowe na 2012 r., przygotowane przez pracowników RCPS.

W okresie od IV do XI 2011 r. zostaną zorganizowane następujące szkolenia:

1) program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji
2) kontrakt socjalny w praktyce
3) praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
4) metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi
5) formy i metody aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych
6) mediacje rodzinne
7) techniki wywierania wpływu w pracy socjalnej
8) trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności
9) wizyta studyjna
10) zamówienia publiczne do 14 tyś € w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych
11) kontrola zarządcza
12) elementy prawa z zakresu pomocy społecznej
13) praca metodą lokalnych zespołów interdyscyplinarnych
14) ekonomia społeczna jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Przez cały okres realizacji projektu prowadzona jest strona internetowa projektu (na bieżąco modyfikowana, uzupełniania i aktualizowana). Zamieszczone tam są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące projektu oraz daty naboru na szkolenia i terminy szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony www.pokl-rcpslodz.pl

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
www.rcpslodz.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
bastek10 » 20 października 2021, 19:32

usługi opiekuńcze

Grażyna1963 » 20 października 2021, 18:56

Witam pomocy nie wiem co mam robić

ren » 20 października 2021, 15:22

jak księgowac fv opłaconą