Archiwalne

Indywidualny Plan Działania w pracy doradcy zawodowego

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 22.01.2009r. godz. 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. Temat: INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – SKUTECZNE NARZĘDZIE W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO.
Zapraszamy na szkolenie. Data: 22.01.2009 r.
Miejsce: Kraków; ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – SKUTECZNE NARZĘDZIE W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO  – szkolenie specjalistyczne

Celem głównym szkolenia jest rozwijanie umiejętności w pracy doradcy zawodowego dla efektywnej pracy z klientami urzędów pracy.

Cele szczegółowe:
· Zapoznanie z możliwościami stosowania IPD w pracy doradcy zawodowego
· Zapoznanie z zasadami tworzenia IPD
· Nabycie umiejętności w tworzeniu i wykorzystywaniu w pracy doradczej IPD
· Zapoznanie z narzędziami do realizacji poszczególnych etapów IPD

Korzyści dla uczestników:
· Rozwiną umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta
· Rozwiną kompetencje doradcze w zakresie doboru ćwiczeń w projektowaniu IPD przez klienta
· Nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stosowania IPD w pracy doradcy zawodowego
· Nabędą wiedzę i umiejętności w monitorowaniu postępów klienta w osiąganiu celów
· Wymiana doświadczeń wśród uczestników

Program szkolenia
1. IPD – Zasady i cele konstruowania Indywidualnych Planów Działania – prezentacja
2. Etapy pracy w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania – prezentacja
3. Motywacja klienta do zmiany – jak pracować nad motywacją klienta do zmiany
4. Diagnoza zasobów. Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i autodiagnozy zasobów
5. Definiowanie celu a motywacja. Techniki definiowania dobrych celów w doradztwie zawodowym, uszczegóławianie celów. Dopasowanie celów
6. Planowanie działań;– przykładowe ćwiczenia, harmonogram działań.
7. Zarządzanie działaniami. Skuteczność na rynku pracy. Monitoring działań procesu doradczego

Metodyka pracy: szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatu. Wybrane techniki pracy: prezentacja, ćwiczenia, testy i kwestionariusze, praca w grupach,

Prowadzenie: socjolog / licencjonowany doradca zawodowy / certyfikowany trener.

Koszt uczestnictwa wynosi 280zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 22.01.2009 r godz. 10.00-15.00

tytuł: INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – SKUTECZNE NARZĘDZIE W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO – szkolenie specjalistyczne

Imię i nazwisko: …………………………………………………….
Stanowisko: ………………………………………………………….
Nazwa instytucji: …………………………………………………..

NIP……………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………….
Tel/fax: …………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………..

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Indywidualny Plan Działania w pracy doradcy zawodowego (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»