EFS dla OPS

22 luty

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. W dniu 20 lutego 2009 r. ogłoszony został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (M.P. poz. 134 nr 10 z 2009 r.). Zgodnie z treścią ogłoszonego komunikatu zmiany wchodzą w życie z dniem 20 lutego br. Zakres wprowadzonych zmian obejmuje m.in. wprowadzenie zapisu w Priorytecie VII:, iż grupami docelowymi w projektach systemowych są: osoby spełniające łącznie trzy warunki:
– korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej;
– wiek aktywności zawodowej (15-64 lata);
– niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);
– otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego)
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej).

Tym samym nie ma wątpliwości co do możliwości finansowania aktywnej integracji wobec osób pracujących w tym również rolników.

Kogo należy zaliczyć do konkretnej kategorii we wniosku o dofinansowanieodsyłamy do naszych Zasad wdrażania str. 42;

Wszystkie inne szczegóły, w tym – kogo rumie się prze korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej również w Zasadach na str. 8-9.

Nowy tekst SZOP opublikujemy na naszej stronie jak naszybciej.

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
Lady90 » 20 maja 2022, 15:27

decyzja odmowna

Anetka1983 » 20 maja 2022, 14:25

AS moduł 2

edytap693 » 20 maja 2022, 14:23

Od kiedy dodatek mieszkaniowy