AKTUALNOŚCI

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jej celem jest wyłudzenie danych,... »
RPD chce zmian w procedurze NK

RPD chce zmian w procedurze NK

Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie konieczności pochylenia... »
„Droga ku cyfrowej dekadzie”

„Droga ku cyfrowej dekadzie”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Krajowego planu działania do „Cyfrowej dekady” do 2030 roku. Jego realizacja jest konsekwencją decyzji... »
14. emerytura na stałe

14. emerytura na stałe

Rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej na stałe wypłatę czternastej emerytury.  13. emerytura jest wypłacana już od 5 lat, z kolei przyjęty... »
800+

800 +

Właśnie zapowiedziano zmiany dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego popularnie zwanego "500 plus" do kwoty 800 zł. Zmiana miałaby nastąpić... »
Nowy wzór świadectwa pracy

Nowy wzór świadectwa pracy

W dniu 15.05.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie... »
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »
Decyzja ostateczna od zaraz….

Decyzja ostateczna od zaraz….

W dniu 27 kwietnia 2023r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych iprawnych. Ustawa... »
Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia... »
Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę

“Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”

W dniu 20 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 odbędzie się organizowana przez Amnesty International konferencja “Cyberprzemoc... »
Challenge

Challenge

Internetowe challenge zyskały na niespotykanej popularności. Cześć z nich organizowana jest w szczytnym celu, inne mają na celu pokazanie sprostania... »
Dostępna przestrzeń publiczna

„Dostępna przestrzeń publiczna”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosiły program „Dostępna przestrzeń... »
Informacja publiczna pod lupą NIK

Informacja publiczna pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli organy administracji rządowej pod kątem realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Ujawnione... »
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających na utrzymanie zdrowia, dobrego samopoczucia, a także w wielu przypadkach... »

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia, a także jednym z największych specjalistycznych... »
Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

14 grudnia 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. "Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży". Raport obnażył pewne... »
Ministerstwo Finansów ostrzega

Ministerstwo Finansów ostrzega

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazało się ostrzeżenie o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu tożsamości... »
Niepełnosprawni pełnowartościowi

„Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację osób z niepełnosprawnościami?”

W dniu 20 kwietnia o godz. 11.00 w centrali NIK odbędzie się debata pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację... »
„Po pierwsze Rodzina!”

„Po pierwsze Rodzina!” – wyniki

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. W ramach w/w konkursu zostanie dofinansowanych 59 projektów... »