Newsy

Katarzyna Kłosowska z MOPS w Kętrzynie, laureatka nagrody ministra pracy i polityki społecznej:


– Potrzebne jest nam poparcie władz samorządowych, radnych – tu potrzebne są zmiany – apelują pracownicy socjalni. Rozmawiamy z Katarzyną Kłosowską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, tegoroczną laureatką nagrody ministra pracy i polityki społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Jak Pani zareagowała na wiadomość o nagrodzie ministra pracy i polityki społecznej?

Katarzyna Kłosowska, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie: Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Wniosek był wysłany, ale nie oczekiwałam takiego wyróżnienia.

Za co Panią doceniono?
– Za nowatorskie rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Utworzenie grupy wsparcia przy Klubie Integracji Społecznej w Kętrzynie, pod nazwą „Akademia Twórczych Kobiet”, zrzeszającą grupę kobiet długotrwale bezrobotnych. W tej chwili rozpoczęłam drugą edycję spotkań.

Byłam współorganizatorem imprez dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci korzystających z pomocy opieki społecznej, np. Mikołajek, Dnia Dziecka, Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Brałam udział w akcjach zbiórek żywności ,akcji charytatywnej „Tornister na piątki” zorganizowanej w celu zebrania środków finansowych i rzeczowych dla dzieci idących do szkoły, jak również jestem inicjatorką akcji „Zimowa Pomoc”, dzięki której rodziny najuboższe i wielodzietne otrzymały wsparcie rzeczowe w formie odzieży. Co roku jest organizowany letni wypoczynek dla dzieci, którego jestem współorganizatorem. W roku bieżącym pomagałam również w przygotowaniu i realizacji konferencji dotyczącej innowacyjnych metod w programach KIS.

Jakie są cele tych programów?
– Głównie pomoc ludziom, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Czasami są to osoby, które nie potrafią znaleźć pracy, poradzić sobie z codziennymi problemami, nie potrafią dysponować funduszami, które posiadają. Te programy mają im pomóc w odnalezieniu się w obecnej rzeczywistości i odnalezieniu się na rynku pracy, odnalezieniu siebie.

Co przeszkadza pracownikom socjalnym w ich codziennej pracy?
– Myślę, że w pracownikach socjalnych jest chęć niesienia pomocy. Brakuje czasu, którym chcieliby dysponować. Wiem, że pracownicy socjalni działają poza godzinami pracy, popołudniami na rzecz tych osób, które potrzebują pomocy. O tym się nie mówi, nie pisze. Wiele instytucji ogranicza się i nie współpracuje z pracownikami socjalnymi w wymaganym zakresie.

Czy z tego wynika, że w Polsce jest za mało pracowników socjalnych?
– Nie wiem czy za mało, ale na pewno osób, które potrzebują pomocy jest w Polsce coraz więcej, jak również zgłaszanych problemów.

Jak ocenia Pani funkcjonowanie pomocy społecznej w Polsce?
– Pomoc społeczna w Polsce bardzo się zmieniła. Kiedyś opieraliśmy się wyłącznie na ustawie o pomocy społecznej. W tej chwili wygląda to trochę inaczej, powoli dołączają się inne instytucje, jest więcej sponsorów, więcej osób chętnych do współpracy. Pomoc społeczna bardzo się rozwinęła.

Działalność w zakresie pomocy społecznej musi być oparta na zasadności, kompleksowości w udzielaniu wsparcia np.: diagnoza, terapia, zasiłek, staż (pomoc– na zasadzie współpracy wszystkich instytucji pomocnych). Wówczas istnieją szanse na usamodzielnienie klienta.

Jakie zmiany są jeszcze potrzebne?
– Myślę, że drobnymi kroczkami wszystko idzie w dobrym kierunku. Minister Duda obiecał podczas uroczystości, ze dołoży wszelkich starań, abyśmy mogli dobrze pracować i pomagać jak największej liczbie osób. Potrzebne jest nam poparcie władz samorządowych, radnych – tu potrzebne są zmiany: zmuszenie do przeznaczenia odpowiednich środków na realizację zadań pomocy społecznej, tworzenie niezbędnej infrastruktury.

Ilość problemów występujących w środowisku wzrasta (np. eurosieroctwo, przemoc w rodzinie, choroby psychiczne, pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, starzenie społeczeństwa). Pracownik socjalny musi być specjalistą w szerokim zakresie. Brakuje pomocy terapeutycznej dla klientów OPS-ów, specjalistów – większość spraw ma poprawić i rozwiązać pracownik socjalny. Czy tak powinna wyglądać pomoc – jeden pracownik socjalny jako rozwiązywanie wszystkich problemów występujących w rejonie? To przykład z małych miast i gmin.

Dziękuję za rozmowę
Anna Mikołajczyk-Kłębek

Pani Katarzyna Kłosowska jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie od 1998 r. Wprowadziła nowe formy pracy Ośrodka, w tym pracę poprzez tworzenie grup wsparcia, integrację osób niepełnosprawnych, opiekę nad osobami długotrwale bezrobotnymi, letnie dożywianie, wakacyjny wypoczynek.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP
Oprac. ops.pl lotsy

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

Już za chwilę duże zmiany w pomocy społecznej

19 kwietnia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął część poprawek Senatu do procedowanej nowelizacji ustawy o pomocy...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

29 września 2020      TAGI:         
Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu...»
Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

VI Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

08 lipca 2021      TAGI:         
Koło PTTK „Tędy łej”, funkcjonujące w MOPS w Krakowie, w dniach 16-19 września...»
Tytuł pracownika miesiąca

Tytuł pracownika miesiąca a kodeks pracy

04 sierpnia 2020      TAGI:         
Urząd Ochrony Danych Osobowych wychodząc naprzeciw zjawisku publikowania przez pracodawcę...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Trwa konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

16 czerwca 2020      TAGI:      
Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej....»
samko » 29 listopada 2021, 20:38

Szybka nauka języków

[email protected] » 29 listopada 2021, 19:56

ZASIŁKI CELOWE

GOPS_1234 » 29 listopada 2021, 16:13

Uzyska i utrata dochodu?