Archiwalne

Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym

ANDLOP ze Stowarzyszeniem im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom z Katowic powstał autorski program szkoleniowy, którym pragniemy Państwa zainteresować.

Program: „Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym” wyrósł z ponad 8 letniego doświadczenia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz z kilkuletniego doświadczenia w zakresie tworzenia strategii działania pomocowego.

Program ten zbudowany jest na dwóch filarach. Pierwszy z nich opisać można jako „umiejętności pracy z tzw. wymagającym klientem (vel trudnym klientem) – bezpośrednio w jego zwykłym środowisku (ulica, dworzec, blokowisko, itp.)”. Drugi filar, to „umiejętności analizowania, weryfikowania i partycypującego planowania współpracy podmiotów oferujących pomoc”.

Potwierdzeniem dużych umiejętności trenerów Stowarzyszenia w pomaganiu ofiarom „przymuszonej prostytucji” i „handlu ludźmi” oraz aprobaty podejmowanych działań (streetworkingowych, profilaktycznych, konsultacyjnych i wsparcia stacjonarnego w Ośrodku) są liczne nagrody i wyróżnienia. Potwierdzeniem umiejętności trenerskich wszystkich trenerów są specjalistyczne certyfikaty z dziedzin, którymi się zajmują.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą (zob.: http://www.andlop.com/index.php?go=view_wsp&wsp_catid=27&wsp_catid2=60&wsp_id=128) oraz do podjęcia kontaktu celem utworzenia (lub usprawnienia) „zespołu streetworkerów” skuteczniej pomagających wybranej grupie osób zmarginalizowanych (np. bezdomnym, „dzieciom ulicy”, itp.) na terenie Państwa gminy.

Zachęcamy Państwa również do zgłaszania władzom samorządowym próśb/postulatów jego przeprowadzenia na terenie Państwa gminy/powiatu.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»