Newsy   

Finał IX OKPS

Co nas czeka w najbliższej przyszłości?

IX OKPS wystąpienie dyr. Krystyny Wyrwickiej MPiPS

1. Powstanie nowa ustawa o pomocy społecznej. Ustawa inna niż ta z 1990 oraz 2004 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje obecnie założenia do tej ustawy, które następnie będą konsultowane m. in. ze środowiskiem pomocy społecznej.

2. Nie będzie w tym roku waloryzacji ustawowego kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Nadal obowiązywać będzie kryterium  477/351.

3. Domy Pomocy Społecznej muszą do roku 2010 dostosować się do obowiązujących standardów.

4. Wprowadzony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapis dający pracownikowi socjalnemu w wyjątkowych przypadkach (zagrożenie życia lub zdrowia) uprawnienie do umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej. Decyzję w tej sprawie podejmuje nadal Sąd Rodzinny i Opiekuńczy. Procedura może być jednak uruchomiona na wniosek pracownika socjalnego.

5. Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego niebawem trafi do Sejmu. Prace nad ustawą pracowników socjalnych zostaną wznowione z inicjatywy grupy posłów RP.

Fotoreportaż picasaweb.google.pl [ tutaj ]

Superwizja oraz coaching

To już kolejna konferencja, na której pojawia się problematyka empowerment w pracy z klientem, superwizji oraz coachingu. Pracownik socjalny wykonuje zawód szczególnie stresujący, co może mieć swój skutek w wypaleniu zawodowym. Antidotum na wypalenie zawodowe jest superwizja oraz coaching. Są już w Polsce Ośrodki Pomocy Społecznej, które nie tylko realizują powierzone zadania pomocy społecznej ale zarazem dbają o pracowników je wykonujących udzielając im wsparcia w ramach superwizji lub coachingu.

Mieszkalnictwo socjalne

Marek Osmulski, starszy specjalista pracy socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie we Włocławku. Prezentacja: „Osiedle socjalne – ziemia obiecana  czy raj utracony (na podstawie osiedla Zakręt we Włocławku)”.

Kol. Marek Osmulski zapoznał uczestników IX OKPS z formami pracy socjalnej na rzecz mieszkańców dwóch osiedli socjalnych ( jedno z nich to dawna siedziba ZOMO ) oraz jednego budynku ( dawny hotel dla pielęgniarek, ) który przekształcono na lokale socjalne. Czy należy tworzyć enklawy biedy w postaci osiedli z mieszkaniami socjalnymi? Blisko 90% mieszkańców tych lokali, to klienci MOPS. Często mają problem ze znalezieniem dobrej pracy tylko ze względu na miejsce zamieszkania, które jest stygmatyzujące.  Czy należy wykluczać społecznie mieszkańców lokali socjalnych lokalizując je na obrzeżach miejskich aglomeracji?  Jaka powinno być architektura takich mieszkań? Bloki biedy, czy raczej parterowe bliźniaki z ogródkiem od frontu? Podczas multimedialnej prezentacji uczestnicy konferencji mogli zobaczyć budynki socjalne wybudowane we Włocławku w czasach 20-lecia międzywojennego w ubiegłym wieku.  Są to budynki parterowe, bliźniaki, każdy z własnym ogródkiem od frontu. Niegdyś były to ogródki warzywne, dziś są to ogrody kwiatowe z drzewkami i parkanem porosłym bluszczem.

dr Małgorzata Porąbaniec, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – „Biedni drugiego i trzeciego pokolenia. Przypadek kieleckiego osiedla Herby”.

Ustawa o długach

Już tradycją OKPS jest uczestnictwo w konferencji przedstawicieli profesjonalnej pracy socjalnej z Niemiec. W percepcji pracownika socjalnego z Warszawy obecność niemieckiej delegacji z Powiatu Bodeńskiego jest efektem współpracy miasta Częstochowy z tym Powiatem. Podczas IX OKPS Pani Patrice Strassner, dyplomowany pedagog społeczny zapoznała uczestników konferencji z formami pomocy, które reguluje obowiązująca od kilku lat w Niemczech ustawa o długach/zadłużeniu.

Asystent rodziny

Czy asystent rodziny będzie pracownikiem socjalnym inaczej? Czyżby echo ustawy o pieczy zastępczej? Trzy prezentacje dotyczyły roli asystenta rodziny w systemie pomocy społecznej. W wersji gliwickiej jest on trenerem rodziny odpowiedzialnym za budżet domowy oraz konieczne inwestycje i remonty. W kuluarach IX OKPS pojawiły się głosy czy nie lepiej zwiększyć liczby etatów dla pracowników socjalnych ( często obsługują rejon większy niż ustawowe 2 tys. mieszkańców) niż zatrudniać na umowę o dzieło lub zlecenie osoby nie wiele mające wspólnego z profesjonalną pracą socjalną.

Ewa Taper, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
– „Asystent rodziny – nowa rola pracownika pomocy
społecznej”

Wiesława Krauze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie – „Pilotażowy program „Asystent rodziny”

Urszula Kuźniarz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
– „Praktyczne niwelowanie bezradności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego – prezentacja działań w zakresie kompleksowej
pomocy rodzinom w oparciu o realizację założeń projektu”

PTPS i SSOPS FORUM

Wymieniona w gronie Komitetu Honorowego IX OKPS, Pani Izabela Synoradzka, zastępca dyrektora MOPR w Poznaniu, przewodnicząca Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” nie uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych. Z Dyrektor Krystyną Wyrwicką z MPiPS pojawiła się dwukrotnie Pani Barbara Kucharska – Prezes ZG PTPS minionej kadencji. Wśród byłych władz Zarządu Głównego PTPS obecni byli Pan Ryszard Majer – przedstawiony uczestnikom, jako wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorzy wymienili również w składzie Komitetu Honorowego IX OKPS, Pana Piotra Poloka, jako wiceprezesa ZG PTPS. Zgodnie z informacjami jakie posiada redakcja serwisu ops.pl Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych nie wybrało nowych władz. Kadencja władz ogólnopolskich PTPS na lata 2005 – 2008 upłynęła w czerwcu 2008. Czy Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych PTPS jeszcze istnieje?

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

W Polsce misję udzielania potrzebującym różnorakiego wsparcia pełni grupa ok. 17 tys. pracowników socjalnych. Standardy ustawowe mówią, że na każde 2 tys. mieszkańców danego obszaru przypadać powinien 1 pracownik socjalny. W tej chwili brakuje ich ok. 3-4 tys. Pracownicy socjalni na co dzień stykają się z ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, przemocą, długotrwałą chorobą, alkoholizmem, narkomanią, a także bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czy też w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, więcej …>

KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – Radio Jasna Góra

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE – czestochowa.pl

I jak tu ludziom pomóc? – jasnagora.com

Wykluczeni, bez ustawy – ops.pl

IX OKPS przesłanie senatora RP

Rozpoczęcie IX OKPS – ops.pl

Andrzej Gocłowski
redakcja www.ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Finał IX OKPS (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»