Newsy

70. rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowe

Westerplatte  Вестерпляттэ

Publikujemy List otwarty do obywateli i przywódców państw słowiańskich w sprawie inicjatywy wzniesienie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej. Jedną z najbardziej przemilczanych prawd o II Wojnie Światowej jest ta, że największą ofiarę ludzkiego życia poniosły narody słowiańskie: Rosjanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Serbowie, Słowacy i inni Słowianie – napisali sygnatariusze inicjatywy wzniesienia pomnika.

W 70 rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Proponujemy żeby Pomnik został wybudowany w miejscu symbolicznym – tam, gdzie atak Niemiec hitlerowskich dał początek II Wojnie Światowej – w Gdańsku.

Pomnik ten, jeśli powstanie, w co bardzo wierzymy, otworzy perspektywę rozwoju nowych, pozytywnych stosunków wzajemnych między naszymi narodami.

Warszawa, 18 sierpnia 2009 r.

Sygnatariusze:

dr Paweł Ziemiński zam. 93-334 Łódź, ul. Mulinowicza 15 m.7
adres e– mail: [email protected]
Dariusz Kosiur zam. 05-402 Otwock, ul. Hajduczka 17 
adres e–mail: [email protected] 
Tadeusz Dylak adres e–mail: [email protected]
Wiktor Dmuchowski
Roman Kafel – Teksas
Augustyn Pyryt – Floryda
Cezary Żbikowski
Stanisław Baj
Aurelia Woś
Stanislaw Grochowski – Chicago
Drozdowski Henryk
Krzysztof Pytel z Reims
Jerzy Skobelski
Wiesław Dubicki
Witold Kawczynski
Andrzej Skorski

Aby złożyć swój podpis pod Listem proszę pisać
na któryś z zamieszczonych powyżej adresów.

Poniżej pełna treść Listu otwartego w języku polskim i rosyjskim.

W 70 rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

List otwarty

Do bratnich narodów słowiańskich, do przywódców państw słowiańskich, do ludzi dobrej woli, z apelem o powstanie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej

Wielce Szanowni Prezydenci i Premierzy państw słowiańskich, Bracia Słowianie,
Drodzy Goście naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej!

Jesteśmy w przeddzień 70- tej rocznicy zdradzieckiej napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, dającej początek II Wojnie Światowej – najkrwawszej w dziejach ludzkości.

Siły, które bezpośrednio wywołały lub pośrednio inspirowały wybuch II Wojny Światowej od pewnego czasu podejmują wysiłki mające na celu wymazanie z pamięci narodów świata prawdy o tym. Siły te podejmują próby relatywizowania odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa oraz starają się zamienić rolami katów i ofiary.

Jedną z najbardziej przemilczanych prawd o II Wojnie Światowej jest ta, że największą ofiarę ludzkiego życia poniosły narody słowiańskie: Rosjanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Serbowie, Słowacy i inni Słowianie.

W związku z tym zwracamy się do obywateli i przywódców państw słowiańskich z apelem i inicjatywą o wzniesienie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej.

Proponujemy żeby Pomnik został wybudowany w miejscu symbolicznym – tam, gdzie atak Niemiec hitlerowskich dał początek II Wojnie Światowej – w Gdańsku.

Pomnik ten, jeśli powstanie, w co bardzo wierzymy, otworzy perspektywę rozwoju nowych, pozytywnych stosunków wzajemnych między naszymi narodami.

Warszawa, 18 sierpnia 2009 r.

————————————————————–

Открытое письмо – List otwarty

К очередной годовщине начала
Второй мировой войны в г. Гданьске на Вестерпляттэ.

братским славянским народам, руководителям славянских государств, людям доброй воли с предложением установить памятник славянам – жертвам Второй мировой войны и павшим в сражениях героям. 

Уважаемые господа Президенты и Премьерминистры славянских государств, братья славяне, дорогие гости нашей страны!

  Мы находимся на кануне 70-летия вероломного нападения нацистской Германии на Польшу, явившегося началом Второй мировой войны – самой кровопролитной в истории человечества.

Силы, которые непосредственно спровоцировали и осуществили начало войны до сих пор прилагают усилия направленные к тому, чтобы стереть из памяти народов мира правду об этом. Эти силы пытаются приуменьшить свою ответственность за все преступления по истреблению миллионов людей и хотят поменять местами убийц с жертвами.

Одним из важных умалчиваемых фактов является то, что наибольшую потерю человеческих жизней понесли славянские народы – россияне поляки, белорусы, украинцы, сербы, словаки и другие славянские народы.

В связи с этим мы обращаемся к гражданам и руководителям славянских государств с призывом и инициативой об установлении памятника-монумента славянам – жертвам и героям Второй мировой войны.

Мы предлагаем установить памятник в символическом месте – там, где вторжение нацистской Германии явилось началом Второй мировой войны – в городе Гданьске.

Памятник этот, если он будет сооружён и во что мы верим, откроет перспективу развития новых позитивных взаимоотношений между нашими народами.

Варшава, 18 августа 2009 г.

źródło: Andrzej Skorski, Warszawa
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»
14 emerytura tuż tuż

Czternasta emerytura tuż tuż

15 października 2021      TAGI:         
W pierwszej połowie roku do emerytów i rencistów trafiła "trzynastka". W najbliższym...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Świadczenie wychowawcze i ZUS – ciąg dalszy

14 października 2021      TAGI:         
Senat odrzucił w całości projekt ustawy uchwalonej przez Sejm zakładającej powierzenie...»
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
artwas » 19 października 2021, 10:19

co byście zrobili

Daria55 » 19 października 2021, 09:37

Wiza D Poland Business Harbour

alak » 19 października 2021, 09:29

przedłużenie orzeczenia z zus

amigooo » 19 października 2021, 09:13

adres korespondencji za granicą

rozme » 19 października 2021, 09:00

Kredyt hipoteczny