Newsy

Profilaktyka Bezdomności Seminarium 24 wrzesień 2009r.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człuchowie w ramach projektu „PULS strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności” UDA-POKL.05.04.02-00-170/08-00 serdecznie zaprasza na Seminarium poświęcone problemowi Profilaktyki Bezdomności zatytułowane „Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania zjawisku bezdomności”.

Seminarium poświęcone problemowi Profilaktyki Bezdomności zatytułowane: „Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania zjawisku bezdomności” 24 wrzesień 2009 godzina 11.00 Urząd Miejski w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1; Sala Posiedzeń nr 102 (piętro I)

Bezdomność jest jedną z najskrajniejszych i najbrutalniejszych form wykluczenia społecznego. W województwie pomorskim jest niemal 3 tyś. osób bezdomnych. Bezdomność jest zagadnieniem niezwykle złożonym a sam proces wychodzenia i usamodzielniania osób bezdomnych dla wielu służb polityki społecznej jest olbrzymim wyzwaniem. Wyzwaniem niezwykle pracochłonnym i ekonomicznie kosztownym. Tymczasem niezagospodarowanym obszarem wydaje się proces zapobiegania bezdomności. Służby polityki społecznej w dalszym ciągu bardziej zajmują się walką ze skutkami bezdomności. Polityka wokół bezdomności zorientowana jest na doraźne ratownictwo, działania osłonowe oraz interwencyjne. Profilaktyka – jako z jednej strony zbiór skoordynowanych działań korzystnych społecznie, uzasadnionych etycznie, z drugiej strony działań ekonomicznie korzystnych i opłacalnych – wydaje się znacznie lepszym rozwiązaniem zarówno dla osób bezdomnych, jak i systemu polityki społecznej.

Organizacje zrzeszone w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności temat profilaktyki bezdomności w roku 2009 uczyniły tematem przewodnim swojej pracy (temat roczny). W ramach tematu rocznego zrealizowane zostaną cztery seminaria, powstanie raport tematyczny opublikowany w wydawnictwie „Forum O bezdomności bez lęku”, prowadzona będzie praca grup eksperckich i zostanie zrealizowana konferencja. Pierwsze seminarium poświęcone zostało tematyce „Profilaktyka bezdomności kobiet i dzieci” (26.03.2009 Gdynia), drugie seminarium zatytułowane zostało „Mieszkalnictwo i zadłużenia” (17.06.2009 Słupsku).

Trzecie z cyklu czterech seminariów poświęcone zostało
tematyce Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej.

Doświadczenie wielu organizacji i instytucji pokazuje, że praca i aktywność zawodowa jest z jednej strony kluczowym elementem procesu wychodzenia z bezdomności, ale także fundamentalną kwestią w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Dostępność pracy, jej jakość, dopasowanie charakteru pracy do możliwości i aspiracji, w końcu samo wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia jest kluczowym czynnikiem zapobiegającym kryzysom i sytuacjom, które w konsekwencji mogą prowadzić do bezdomności.

Zapraszamy do międzysektorowej i międzywydziałowej debaty o działaniach, które realnie mogą zapobiegać bezdomności. Pragniemy tym razem dyskutować o tym jakich instrumentów i narzędzi wykorzystywać do aktywizacji zawodowej ludzi wykluczonych tak by zmniejszyć ryzyko i zagrożenie bezdomnością. Zebranie różnych perspektyw oraz opinii może pomóc przy formułowaniu rekomendacji systemowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu bezdomności.

Program seminarium:

11.00 – 11.15
Powitanie uczestników – Ryszard Szybajło – Burmistrz Miasta Człuchowa

11:15 – 12.00
Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa jako czynnik kluczowy dla zapobiegania bezdomności. Instrumenty i narzędzia integracji zawodowej – Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Dyskusja – 12.00 – 13.00

13.00 – 13.30 Przerwa (poczęstunek)

Przykłady dobrej praktyki

13.30-13.50
Narzędzia Aktywnej Integracji jako przeciwdziałanie bezdomności – Agnieszka Theus – koordynator projektu systemowego z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

13.50 – 14.10
Reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych, bezdomnych, żyjących z HIV/AIDS – Donat Kuczewski – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" Szkoła EKO Życia w Wandzinie

14.10 – 15.00
Dyskusja i próba wypracowania rekomendacji dla profilaktyki bezdomności w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Moderatorzy: Ewa Osińska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie); Piotr Olech (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności).

PFWB www.pfwb.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Profilaktyka Bezdomności Seminarium 24 wrzesień 2009r. (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Profilaktyka 40 Plus nowa odsłona

Profilaktyka 40 Plus – nowa odsłona

21 czerwca 2022      TAGI:         
Minister Zdrowia zapowiedział nową odsłonę programu „Profilaktyka 40 Plus”....»
Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

28 listopada 2023      TAGI:      
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle...»
Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

28 listopada 2023      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r.opomocy...»
Zaniepokojony » 29 listopada 2023, 22:27

SKO

evelinaa94 » 29 listopada 2023, 15:54

Faktury

BeataG13 » 29 listopada 2023, 15:53

Asystent rodziny 2023