Archiwalne

Szkolenia z nowej ustawy o finansach publicznych z Prezesem RIO Kraków – Panem Januszem Kotem

Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniach "Nowa ustawa o finansach publicznych- zakres zmian i ich wpływ na zarządzanie finansami publicznymi" prowadzonych przez Pana Janusza Kota – Prezesa RIO w Krakowie. Szkolenia odbędą się w dniach: 02.12 Katowice, 9.12 Gdańsk, 10.12 Warszawa, 11.12 Poznań.

CSKiS Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu „Prawo w praktyce”:

Nowa ustawa o finansach publicznych

– zakres zmian i ich wpływ na zarządzanie finansami publicznymi

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in.:

– Zasady finansów publicznych

– Państwowy dług publiczny

– Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa

– Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

– Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

– Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

ADRESAT SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób zarządzających środkami publicznymi, szczególnie kierowników jednostek, skarbników i głównych księgowych JST i ich jednostek organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych oraz innych osób pracujących w podmiotach, które wykorzystują środki publiczne lub dysponujących tymi środkami

CELE SZKOLENIA:

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym finansami jednostek samorządu terytorialnego. Efektem szkolenia będzie przekazanie wiedzy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w świetle nowej ustawy o finansach publicznych uchwalonej przez Sejm 27 sierpnia 2009r., która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku.

PROWADZĄCY:

Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Projektodawca i pierwszy dyrektor Wydziału Skarbu w Urzędzie Miasta Krakowa, specjalista i praktyk w zakresie finansów publicznych, doświadczony wykładowca akademicki, autor wielu publikacji, Kraków

Szkolenie odbędzie się w dniach:

02 grudnia 2009r. w Katowicach, budynek NOT

ul. Pogórna 4, 40-955 Katowice (www.not.katowice.pl)

09 grudnia 2009r. w Gdańsku, sala „NOT-u” (sala G)
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk ( www.notgdansk.pl )

10 grudnia 2009r. w Warszawie, Warszawski Dom Technika NOT
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa ( www.not.org.pl )

11 grudnia 2009r. w Poznaniu, budynek NOT-u
ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań ( www.not.poznan.pl )

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone wcześniej organizatorowi szkolenia

Program szkolenia: „Nowa ustawa o finansach publicznych

– zakres zmian i ich wpływ na zarządzanie finansami publicznymi”

10.00-10.10 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

10.10-13.00 Nowa ustawa o finansach publicznych – zakres zmian i ich wpływ na zarządzanie

finansami publicznymi – prowadzenie Janusz Kot:

1. Zasady finansów publicznych, w tym:

a) Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych,

b) Jednostki sektora finansów publicznych,

c) Jawność i przejrzystość finansów publicznych,

d) Zasady gospodarowania środkami publicznymi,

e) Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,

2. Państwowy dług publiczny, w tym:

a) Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

b) Procedury ostrożnościowe i sanacyjne,

c) Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych,

d) Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych,

3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa, w tym:

a) Charakter i zakres Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

b) Zakres i forma ustawy budżetowej,

c) Przeznaczenie wydatków budżetu państwa,

d) Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa,

e) Wykonywanie ustawy budżetowej,

f) Wykonywanie budżetu środków europejskich,

g) Bankowa obsługa budżetu państwa,

4. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

13.00-13.30 Obiad

5. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego,

w tym:

a) Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,

c) Uchwała budżetowa,

d) Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

e) Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

5. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Januszem Kotem

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 290,00 zł. OD OSOBY.

CENA OBEJMUJE:

– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy

– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

„Suprema Lex” Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, ul. Karmelicka 28/9A,

31-128 Kraków- Stare Miasto, tel./fax: 012 431 00 85,
fax: 432-65-10, e-mail: [email protected]

Harmonogramy szkoleń wraz z kartą zgłoszenie
dostępne są na www.supremalex.pl

Zapraszamy!

opra. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»