Archiwalne

Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan zaprasza na kolejną edycję Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2010 r. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan zaprasza na kolejną, czwartą edycję 130 godzinnego Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej – początek w kwietniu 2010 r.

Podobnie jak w trzeciej edycji kursu pierwsza sesja będzie dłuższa o jeden dzień szkoleniowy – ponieważ zapoznanie się teoretyczne i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie podstaw pomagania osobom w kryzysie w czasie 30 godzin nastręczało poważne trudności.

Planowany cykl będzie się składał z:
– czterech spotkań – pierwsze 40 godzinne, pozostałe po 30 godzin,
– realizowanych w zamkniętej grupie,
– w około dwumiesięcznych odstępach.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).

Terminy spotkań:
1. 7 – 10 kwietnia 2010
Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

2. 10 – 12 czerwca 2010
Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

3. 9 – 11 września 2010
Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

4. 18 – 20 listopada 2010
Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

Tematyka:

1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
Kontakt ze sobą – wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys – definicja i dynamika, „wewnętrzna mapa” interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej,

2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem – portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne – planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.

3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko – Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada), indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, CIPR a CISD.

4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat – różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby – czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie – cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem „wtórnej traumy”.

Podczas kolejnych spotkań będziemy się również zajmować tak istotnymi zagadnieniami jak "ochrona" interwenta (postępowanie wobec trudnych, agresywnych klientów), zapobieganie powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze zjawiskami relacyjnymi (przeniesienie, przeciwprzeniesienie), organizacja i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej.

Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Absolwenci kursu otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

Prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Koszt uczestnictwa w kursie – 3100 zł (udział w szkoleniu + materiały szkoleniowe + zakwaterowanie i wyżywienie). Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach (pierwsza 540 , następne po 750 zł) przed każdą kolejną sesją. W przypadku pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwaracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa – do 20 marca 2010 r. na formularzu zgłoszeniowym
lub e-mail, fax, telefon – formularz zgłoszenia – oraz wpłata zadatku w wysokości 310 zł bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia – o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc).

Wpłaty na konto:
MultiBank 41 114020170000410202788420 w terminie do 20 marca 2009 r.

Kontakt: e-mail – [email protected]  
tel. 0/606 319 203, tel/fax 0/33 816 65 73,

Szkolenie odbędzie się w Buczkowicach k/ Szczyrku w kameralnym, położonym widokowo na zboczu masywu Klimczoka pensjonacie "Mieszko".
(Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, 43-374 Buczkowice,
ul. Jama 1002, tel. 033/817 76 50) www.pensjonatmieszko.pl

UWAGA! Istnieje też możliwość realizacji szkoleń – całego kursu lub wybranych tematów – dla zorganizowanych grup (do 25 osób) w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiających.

ARKAN: www.interwencjakryzysowa.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»